Giáo dục trong thế giới đang thay đổi nhanh

Giáo dục trong thế giới đang thay đổi nhanh

Hệ thống giáo dục được tạo ra để đào tạo mọi người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội, và nó phải tiến hoá cùng thời gian khi nhu cầu thay đổi. Hệ thống giáo dục truyền thống được tạo ra để đào tạo người đáp ứng cho nhu cầu của xã hội nông nghiệp. Những người này tới trường, qua kì thi nào đó để trở thành quan chức công, người quản trị cho chính phủ (vào thời xưa: Hoàng đế). Hệ thống này bây giờ lỗi thời vì phương pháp dạy về căn bản chủ yếu dựa trên "ghi nhớ sự kiện và công thức.” Trong môi trường ngày nay với việc bùng nổ của công nghệ và tri thức, ghi nhớ là lỗi thời. (Ai sẽ cần ghi nhớ cái gì khi có Google, Wikipedia, và điện thoại di động?)

Hệ thống giáo dục hiện đại được tạo ra ở châu Âu quãng "thời đại Phục sinh" và trở thành chuẩn "mặc nhiên" trong thế giới ngày nay. Nó giúp cho các xã hội dịch chuyển từ hội tụ nông nghiệp sang hội tụ công nghiệp. Trong hệ thống giáo dục này, học sinh học những điều căn bản như khoa học, toán học và khoa học xã hội, v.v. điều mở rộng tri thức của họ để cho họ có thể áp dụng vào việc làm của họ trong xã hội công nghiệp. Hệ thống giáo dục được tổ chức thành nhiều mức (tiểu học, trung học, và đại học) với nhiều lĩnh vực học tập tách rời. Học sinh học các thứ họ cần để có được việc làm, tuỳ theo mức độ giáo dục của họ và lĩnh vực học tập đặc thù của họ. Tuy nhiên, việc học thường chấm dứt khi họ tốt nghiệp khỏi trường. Hệ thống này trở thành lỗi thời vì phương pháp dạy dựa trên tri thức cô lập của lĩnh vực học tập. Nhà khoa học hội tụ phần lớn vào khoa học mà không chú ý tới các lĩnh vực khác. Người doanh nghiệp hội tụ vào tài chính nhưng bỏ qua tác động của hành động của họ lên người khác. Trong môi trường ngày nay với nhiều vấn đề phức tạp và liên quan lẫn nhau, tư duy cô lập này là lỗi thời vì nó không thể giải quyết được vấn đề. Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, kiểu đào tạo này không còn tương đương với thành công trong đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hệ thống giáo dục học cả đời đang hội tụ phần lớn vào cải tiến liên tục tri thức của mọi người và khả năng giải quyết vấn đề. Theo cách tiếp cận này, học sinh học tri thức nền tảng ở trường, nhưng việc học của họ tiếp tục trong cả đời họ khi mọi thứ thay đổi. Thành công không dựa trên việc thu được bằng cấp mà là có tri thức và kĩ năng có thể được áp dụng trong cuộc sống làm việc và điều chỉnh theo mọi tình huống. Trong hệ thống giáo dục mới này, học sinh cũng học về giao tiếp giữa nhiều lĩnh vực học tập và tương tác giữa chúng để phát triển các giải pháp phát kiến. Chẳng hạn, Khoa học máy tính và Sinh học được tích hợp thành một lĩnh vực mới có tên là Công nghệ sinh học, và trong mười năm qua, 80% các phát kiến sinh học tới từ lĩnh vực này. Tổ hợp của Sinh học phân tử và Công nghệ thông tin có tên là Sinh tin học;

Kĩ nghệ phần mềm, Khoa học nhận thức và Y học được tích hợp thành lĩnh vực mới có tên là Thần kinh học, v.v. Quan niệm liên ngành là cách nhìn chung tổ hợp những điều tốt nhất của vài lĩnh vực để giải quyết các vấn đề của ngày nay mà tư duy cô lập của hệ thống giáo dục truyền thống và hiện đại không thể giải quyết được. Chẳng hạn, người doanh nghiệp không chú ý mấy tới công nghệ trong hầu hết nửa đầu của thế kỉ hai mươi mãi cho tới khi xu hướng tự động hoá tạo đột phá và làm thay đổi nó hoàn toàn. Cách tiếp cận liên ngành đang lan rộng nhanh chóng vào các đại học để tổng hợp các cảnh quan rộng, các tri thức, kĩ năng, liên nối, nó giúp tạo ra nhiều phát kiến trong công nghệ sinh học, công nghệ nano, và hoá sinh, v.v. Theo nhiều nghiên cứu, tính liên ngành hay tổ hợp vài khu vực bên trong các lĩnh vực STEM đang trở thành tương lai của phát kiến và nên được dạy như hệ thống giáo dục mới của thế kỉ 21.

Vấn đề chính ngày nay là việc chống lại thay đổi. Những người hàn lâm, người được giáo dục theo giáo dục truyền thống KHÔNG thích hệ thống giáo dục công nghiệp hiện đại vì quan điểm của hàn lâm và quan điểm của công nghiệp khác nhau nhiều về cái gì nên được dạy. Học sinh những người tốt nghiệp bằng cách "ghi nhớ" và qua các kì thi KHÔNG có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp và có thể KHÔNG thành công trong việc làm của họ. Tình huống này đang xảy ra ở các nước vẫn theo hệ thống giáo dục truyền thống. Cùng điều này đang xảy ra với học sinh của giáo dục công nghiệp hiện đại những người bây giờ gặp khó khăn giải quyết với xu hướng công nghệ đang thay đổi nhanh. Họ có kĩ năng để có việc làm, nhưng không có thói quen học cả đời, khi kĩ năng của họ không còn được cần tới, họ bị loại bỏ. Hiện thời, có kẽ hở lớn giữa giáo dục truyền thống và giáo dục thời đại công nghiệp và có kẽ hở lớn trong giáo dục hiện đại và điều mọi người cần để duy trì tính cạnh tranh trong thời đại thông tin này. Tình huống này giờ đang xảy ra chủ yếu ở châu Âu và Mĩ, vì thay đổi vẫn đang xảy ra trong hệ thống giáo dục của họ.

Xã hội KHÔNG muốn thay đổi sẽ không sống sót. Hệ thống giáo dục từ chối thay đổi sẽ bị lỗi thời. Học sinh không tiếp tục học sẽ không thành công. Kĩ năng sống còn duy nhất trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này là khả năng đáp ứng với thay đổi. Là nhà giáo dục, tôi tin từng học sinh đều có trách nhiệm cho giáo dục của riêng mình. Tôi tin học sinh phải được cung cấp cho những thông tin thích hợp để họ làm quyết định đúng. Với Internet, học sinh có thể tìm thấy gần như mọi thông tin họ cần và với sự gia tăng nhanh chóng của Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) họ có thể học bất kì cái gì họ muốn học. Ngày nay học sinh ở các nước chưa phát triển có thể bắt kịp nhanh chóng với học sinh ở các nước đã phát triển bằng việc nắm lấy cơ hội này để thu được tri thức và kĩ năng cần thiết. Ngày nay cũng có khả năng cho mọi người có kĩ năng đúng ở bất kì nước nào di cư sang nước khác nơi kĩ năng của họ được đánh giá tốt. Trong thế giới được toàn cầu hoá này, biên giới quốc gia đang biến mất nhanh chóng; mọi người quả có chọn lựa của họ, và họ sẽ làm quyết định đúng.

English version

Full article: Education in the fast changing world

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!