Giáo dục mới

Ngày nay nhu cầu công nghiệp đang thay đổi nhanh hơn khả năng của hệ thống giáo dục thay đổi. Do đó, điều có ích lợi nhiều hơn là học sinh học các nhu cầu theo khả năng riêng của họ từ các nguồn khác hơn là hệ thống giáo dục truyền thống. Có truy nhập vào Internet, học sinh có thể học nhiều thứ hơn về các kĩ năng đặc thù mà thường được cần và có khả năng có được việc làm hơn là chỉ chờ đợi cho hệ thống giáo dục thay đổi.

Điều tốt nhất là phần lớn việc đào tạo được cần lại có sẵn trực tuyến và không tốn kém cái gì. Hiện thời, các đại học trên khắp thế giới, kể cả các trường hàng đầu như Harvard University, Oxford University, Princeton University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) đã khai trương hàng trăm môn học trực tuyến trên nhiều nền (như, Coursera, edX, v.v.) có tên là Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs). Viễn kiến là cung cấp giáo dục tốt nhất cho mọi người trên khắp thế giới mà không mất tiền, dành cho bất kì ai muốn học đều có thể học được bất kì cái gì họ muốn. Hiện thời, có trên 800 đại học với trên 10,000 môn Học trực tuyến sẵn có và danh sách này vẫn tiếp tục tăng trưởng mọi năm. Phần lớn các môn học đều là tự theo nhịp và có thể học từ ba tuần tới vài tháng để hoàn thành.

Image: Internet

Mặc dầu phần lớn các môn học không tính tiền, nếu học sinh muốn nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành môn học, họ có thể phải trả quãng $50 tới $100 đô la cho việc chấm điểm bài của họ và kiểm chứng rằng họ đã đỗ môn học. Theo ý kiến tôi, điều đó là rẻ hơn nhiều so với việc dự lớp tại đại học truyền thống. Chẳng hạn, một năm ở Harvard University có thể tốn tới trên $60,000 đô la.

Theo nhiều đồng nghiệp những người đang dạy các môn học này, chỉ 8% tới 12% học sinh hoàn thành môn học còn phần lớn bỏ trong vòng vài tuần. Đa số học sinh tham dự môn học, nghe bài giảng vài lần, không làm bài tập về nhà hay không nộp bất kì công việc nào rồi bỏ. Bạn tôi kết luận rằng có lẽ những người này là tò mò hơn là nghiêm chỉnh muốn học. Tuy nhiên, có vài môn học có tỉ lệ hoàn thành cao hơn, đặc biệt là các môn đang có nhu cầu cao trong công nghiệp, như Lập trình máy tính, Học máy, và Trí tuệ nhân tạo. Nhiều học sinh đã hoàn thành các môn này đã có khả năng kiếm được việc làm tốt tại các Công ti công nghệ như Apple, Google, và IBM, v.v.

Ngày nay, tiến bộ của công nghệ đang tạo ra nhiều việc làm mới với nhịp độ quá nhanh làm cho các đại học không đưa ra được những bằng cấp sánh với chúng. Nhiều việc làm trong số những việc làm này yêu cầu những kĩ năng nào đó, nhiều kĩ năng thậm chí KHÔNG được dạy ở đại học. Chẳng hạn, môn học Mật mã hoá. Công nghệ mới này thậm chí đã không tồn tại ba năm trước nhưng lĩnh vực này đột nhiên nổi lên trên internet, và những người có kĩ năng mật mã hoá đang thuộc vào nhu cầu cao bây giờ. Bạn tôi người dạy môn mật mã hoá giải thích rằng để hiểu lĩnh vực mới này, học sinh phải có nền tảng vững trong ba khu vực: kinh tế, mật mã hoá, và Khoa học máy tính. Anh ấy nói: “Các lĩnh vực mới liên tục được tạo ra và chúng thường là tổ hợp của nhiều khu vực. Ngày nay khoa học máy tính là keo dính tổ hợp nhiều môn học lại với nhau và tạo ra các lĩnh vực duy nhất mà thậm chí không được hầu hết các đại học xem xét. Tương lai sẽ là môn liên ngành của nhiều lĩnh vực để tạo ra lĩnh vực phát kiến mới, và những lĩnh vực mới này sẽ đột phá nhiều thứ, kể cả giáo dục truyền thống.” Anh ấy gợi ý rằng học sinh phải giữ các tuỳ chọn của họ để mở, và học nhiều nhất có thể được về những môn học trực tuyến mới này để theo đuổi cơ hội mới. Ngày nay và trong tương lai gần, học sinh trên khắp thế giới sẽ có các tuỳ chọn gần như vô giới hạn và nhiều cơ hội hơn khi họ thu nhận Giáo dục trực tuyến.

English version

Full article: The new education

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!