Giáo dục học sinh không nên dùng phương pháp làm nhục

196. Giáo dục học sinh không nên dùng phương pháp làm nhục

Học sinh làm điều gì sai trái, giáo viên nhất định phải kiên tâm giáo dục, tuyệt đối không nên xỉ vả, mắng mỏ, dùng những lời cay độc để trách phạt học sinh.

Giáo dục học sinh phải thấm dần như xuân phong hoá vũ, nhẹ nhàng thấm dần để cho học sinh cái cảm giác thân thiết, ấm áp ôn hoà, để học sinh phải tôn kính sự tín nhiệm và qúi trọng của người thầy. Nếu tiến hành giáo dục có tính chất làm nhục, sẽ phương hại đến lòng tự tôn của học sinh, để lại trong tâm linh học sinh những vết thương, gây nên những tác dụng phụ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com