Giáo dục đại học

Trong vài tháng qua, đã có tranh cãi về giá trị của đào tạo đại học ở Mĩ. Một số người nói rằng đại học ngày nay quá đắt và phí thời gian vì có nhiều sinh viên đại học thất nghiệp. Ban giáo dục đại học đã bảo vệ lập trường của họ bằng việc ban hành một báo cáo rằng tốt nghiệp đại học trung bình chiếm hơn 65% so với tốt nghiệp trung học. Và đó chỉ là trung bình của mọi lĩnh vực bằng cấp; đặc biệt hơn số tốt nghiệp đại học trung bình trong kĩ nghệ và công nghệ thông tin chiếm hơn 120% so với tốt nghiệp trung học. Cuộc tranh cãi này tiếp tục trên báo chí, tivi, radio, websites, blogs, wiki và Facebook nhưng phần lớn các quan điểm chỉ tranh cãi về số tiền được chi ra, số tiền người tốt nghiệp đại học kiếm được và thu hồi theo đầu tư.

Niềm tin của tôi là ưu thế của giáo dục đại học là hơn nhiều so với việc đo bằng tiền bởi vì không thể đo được tri thức mà sinh viên sẽ thu được từ giáo dục đại học. Đại học không chỉ là bốn năm dành cho lớp học, nó là kinh nghiệm sống. Có cái gì đó kì diệu bởi bao quanh bản thân bạn có bạn bè, cùng chia sẻ ý tưởng, học cùng nhau, xây dựng tình bạn, trưởng thành và chín chắn, và học có trách nhiệm với hành động riêng của bạn. Có nhiều điều bạn kinh nghiệm trong đại học mà lời không thể mô tả được. Trong đại học, bạn có đối thoại, thảo luận, tranh cãi và thám hiểm trí tuệ những nơi bạn học nhiều từ sách vở, từ bạn bè, từ các giáo sư và áp dụng nó vào cuộc sống của bạn. Giáo dục bạn nhận được không chỉ trong lớp học mà còn trong môi trường học tập và trong tương tác với người khác. Đại học chuẩn bị cho bạn là người được giáo dục, người tốt hơn, người hiểu biết, nhà chuyên nghiệp, và công dân tốt.

Có bài hát phổ biến có tên “Đại lộ Q” nhắc tới tình huống của một người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm. Bài hát bắt đầu bằng lời trữ tình: “Bạn làm gì với bằng cử nhân trong văn chương? Đời tôi sẽ là gì? Bốn năm đại học, đầy tri thức, đã cho tôi bằng vô dụng.” Bài hát này rất phổ biến trong sinh viên đại học. Nó cho những người không vào đại học lí do để mở hội. Nó ra vào thời học sinh trung học sắp tốt nghiệp. Nó ảnh hưởng thế nào tới quyết định của họ? Bao nhiêu người trong số họ muốn vào đại học, và bao nhiêu người sẽ từ bỏ đại học và đi thẳng vào làm việc? Tất nhiên, đại học có thể không phải là con đường đúng cho mọi người. Một số sinh viên có thể không có kĩ năng đúng, thái độ đúng, hay đủ tài chính để vào đại học nhưng có cái gì đó sinh viên phải cân nhắc.

Ngày nay, có ít cơ hội cho học sinh trung học vì thị trường việc làm đã thay đổi nhiều và yêu cầu bằng đại học, hay ít nhất cũng là bằng liên kết hai năm để kiếm sống tốt. Có nhiều người bị mắc kẹt vào việc làm lương thấp mà họ không thể thoát ra được bởi vì họ không có tri thức và kĩ năng để kiếm việc tốt hơn. Không lâu trước đây, không có giáo dục đại học, mọi người vẫn có thể tìm được việc làm trong cơ xưởng hay khu vực nông nghiệp. Ngày nay phần lớn những việc làm này mất rồi, bị thay thế bằng máy robot hay bị chuyển cho các nước có chi phí thấp. Đây là lí do tại sao điều quan trọng với người trẻ là kiếm được giáo dục tốt trong lĩnh vực đặc biệt nơi nó có thể đảm bảo cho họ các kĩ năng mà họ có thể kiếm sống tốt. Họ cần hiểu về thị trường việc làm, không chỉ ở khu vực của họ mà còn cả toàn cầu. Họ cần hiểu xu hướng thị trường, xu hướng công nghệ cũng như xu hướng kinh tế. Họ không thể vào đại học và chọn ngẫu nhiên bất kì lĩnh vực học tập nào để xem liệu nó có khớp với họ hay không, nhưng họ phải định hướng nghề nghiệp của họ sớm nhất có thể được. Họ cần có mọi thông tin, mọi dữ liệu để chuẩn bị và họ phải sẵn sàng bởi vì thị trường việc làm đang thay đổi nhanh chóng, bằng không họ sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Về mặt truyền thống, chiều hướng giáo dục của chính phủ là rất rộng và không đề cập tới điều xã hội muốn từ các công dân của nó và điều xã hội muốn thu được từ hệ thống giáo dục của nó. Trong thế giới toàn cầu hoá nơi biên giới quốc gia đang biến mất và cạnh tranh là dữ dội, chiều hướng giáo dục rộng như vậy cần được thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội tri thức. Bằng việc cho phép chính sách giáo dục "không chuyên" tiếp tục, xã hội có thể thấy sinh viên trẻ không mong đợi cái gì từ giáo dục đại học của họ ngoài "bằng cấp" để chứng minh rằng họ đã qua trường nơi một số trường chẳng để cái gì vào trong nó, và tất nhiên chẳng thu lại được gì. Chúng ta đã thấy nhiều bằng chứng về điều đó như được mô tả trong bài hát phổ biến “Đại lộ Q” về việc có bằng cấp mà không có việc làm.

Có nhu cầu khẩn thiết để đề cập tới việc gióng thẳng hệ thống giáo dục với hiệu năng kinh tế và cách cho xã hội một tương lai tốt hơn. Ấn Độ, chẳng hạn, đã cải tổ hệ thống giáo dục của nó để hội tụ vào khoa học và công nghệ và nó đã đạt tới thành công trong biến đổi kinh tế. Ngày nay, giá trị của giáo dục phải được móc nối với mục đích cá nhân, xã hội và quốc gia vì hệ thống giáo dục phải đề cập tới "tính có việc làm" như trung tâm của nó. Trong thế giới toàn cầu hoá này, có nhu cầu móc nối giáo dục và thành công kinh tế. Hiện thời, có quá nhiều nỗ lực phí hoài trong giáo dục, quá nhiều kết quả rải rác từ khuôn khổ cũ mà cho giá trị nhỏ cho sinh viên hay cho nền kinh tế. Với toàn cầu hoá, giáo dục phải được dẫn lái bởi nhu cầu kinh tế hơn là thông điệp chung chung và mơ hồ cho sinh viên trẻ.

Những người lãnh đạo và các nhà giáo dục nên đề cập tới thái độ học tập, kĩ năng đúng, phẩm chất, KHÔNG chỉ bằng cấp. Thay vì cho phép đại học có quá nhiều lĩnh vực học tập, quá nhiều chọn lựa mà có thể làm cho sinh viên rối trí, một số lĩnh vực nên được khuyến khích và những lĩnh vực khác có thể không khuyến khích. Chẳng hạn, chính phủ Ấn Độ chỉ cung cấp ngân quĩ, học bổng, và hỗ trợ cho một số lĩnh vực có giới hạn như khoa học, toán học, công nghệ và kinh doanh. Điều đó đã làm nảy sinh việc tăng số sinh viên đại học đăng tuyển vào những lĩnh vực này. Các đại học và công nghiệp cũng nên hình thành một liên minh để giúp phát triển người tốt nghiệp có tri thức và kĩ năng cao cùng nhau. Các đại học cần hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình đào tạo của họ tương ứng. Doanh nghiệp cần làm việc chặt chẽ với đại học và thuê sinh viên tốt nghiệp của họ. Đây là điều tốt nhất để làm công việc cải tiến giáo dục. Nếu sinh viên tin rằng giáo dục đại học sẽ giúp cho họ đạt tới tham vọng nghề nghiệp, làm cho họ được chuẩn bị hơn trong nghề nghiệp của họ thì chúng ta đã ở nửa đường đạt tới mục đích giáo dục của chúng ta.

English version

Full article: College education

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng khoa học công nghệ toàn cầu
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!