Giáo dục đúng

Giáo dục đúng

Một người mẹ viết cho tôi: “Tôi đã nhận lời khuyên của thầy và bên cạnh trường học chính qui, tôi cũng cho đứa con trai 10 tuổi của tôi tới một trường đặc biệt dạy Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghê và Toán học (STEM) để chắc cháu sẽ có những kĩ năng này khi cháu lớn lên. Nhưng tôi vẫn bị lo lắng về tương lai vì tôi không biết cái gì sẽ xảy ra và tôi có thể làm được gì? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi chắc rằng nó sẽ khác với hôm nay. Nó sẽ tốt hơn hay tồi hơn? Điều đó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng tôi tin yếu tố quan trọng nhất là giáo dục đúng cho thế hệ tiếp. Vì họ sẽ phải sống với nhiều thay đổi cho nên họ cần được chuẩn bị. Ngày nay thế hệ tương lai của chúng ta vẫn còn trong trường học nhưng điều họ học, cách họ học, họ học được bao nhiêu sẽ quyết định tương lai của họ và tương lai của đất nước chúng ta. Mặc dầu giáo dục là nền tảng của xã hội, chúng ta phải KHÔNG phụ thuộc chỉ vào hệ thống giáo dục để dạy con cái chúng ta. Gia đình nên chia sẻ trách nhiệm này. Là phụ huynh, bạn cần cung cấp cho con trai bạn việc đào tạo thêm ở nhà để khi lớn lên, cháu có thể là người có trách nhiệm với các tính cách đạo đức và luân lí. Cho dù bạn cho con trai bạn tới đào tạo STEM để xây dựng tri thức tốt cho tương lai, NHƯNG có nhiều thứ bạn có thể làm.

Là người có hiểu biết công nghệ là KHÔNG đủ vì người có giáo dục cũng phải có tính cách đạo đức. Là người có giáo dục về đạo đức nghĩa là bất kể họ làm việc nào, họ bao giờ cũng đặt quyết định của họ dựa trên nền tảng đạo đức mà họ đã học trong trường và từ gia đình họ. Chỉ bằng việc phát triển những tính cách này, họ có thể đặt ra tấm gương cho người khác noi theo và thế hệ tương lai có thể nhìn vào họ như tiêu chuẩn cho hành động của họ và qua thời gian, chúng ta có thể biến đổi xã hội của chúng ta tốt hơn lên.

Tại sao ngày nay xã hội không tốt như nó đáng phải vậy? Vì nhiều người không có tính cách đạo đức. Nhiều người dễ dàng bị cám dỗ bởi tiền bạc, tham lam, danh vọng và các quyền lợi cá nhân, v.v. cho nên họ không thể phân biệt được cái gì là sai và cái gì là đúng. Khi nhiều người bị lẫn lộn và hành xử xấu, xã hội trở thành trận chiến khi mọi người đánh nhau vì mọi thứ và không đếm xỉa tới nền tảng danh dự, đạo đức và luân lí. Câu hỏi của tôi là: “Hệ thống giáo dục hiện thời có chuẩn bị một cách thích hợp cho thế hệ tương lai của chúng ta nhận trách nhiệm cho bản thân họ, gia đình họ, và cho đất nước không?”, “Hệ thống giáo dục có giúp đỡ một cách thích hợp cho họ để phát triển tính cách mạnh để cho họ có thể bảo vệ được đất nước chúng ta không?” Nếu không thì gia đình phải bước vào và cung cấp điều đó để cho con cái trẻ của chúng ta có thể trưởng thành với các tính cách chính là con người có trách nhiệm.

Tại sao giáo dục ngày nay không phải là điều nó đáng phải vậy? Vì một số người lãnh đạo không chú ý tới mục đích của giáo dục. Mục đích của giáo dục KHÔNG CHỈ là cung cấp tri thức MÀ CÒN giúp phát triển tính cách đạo đức của học sinh. Tại sao lớp học ngày nay không phải là điều nó đáng phải vậy? Vì các thầy giáo không thể kiếm sống bằng việc dạy mà phải làm thêm việc để hỗ trợ gia đình họ. Tại sao học sinh không phải là người họ đáng phải vậy? Vì họ không thấy rằng giáo dục có thể giúp cho họ đạt tới mục đích của họ cho tương lai của họ. Nhiều người không muốn học vì họ thấy chương trình đào tạo lỗi thời và người tốt nghiệp bị thất nghiệp không có tương lai.

Giáo dục đúng phải bắt đầu bằng tinh thần trách nhiệm, đạo đức và luân lí nơi học sinh học là người có trách nhiệm, cho bản thân họ, cho gia đình họ, cho xã hội của họ. Học sinh trẻ cần được nuôi dưỡng và hỗ trợ để cho họ có thể trưởng thành là người tốt và có trách nhiệm. Tôi tin cả thầy giáo và phụ huynh phải làm việc với nhau để cung cấp giáo dục đúng cho các thế hệ tương lai để cho họ có thể là người có kĩ năng với tính cách mạnh để xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta được thịnh vượng. Tôi tin mọi thứ đều bắt đầu bằng giáo dục và với giáo dục đúng, bất kì cái gì cũng là có thể. Giáo dục đúng KHÔNG phải là trách nhiệm của trường hay thầy giáo, MÀ trách nhiệm của mọi người và gia đình đóng vai trò mấu chốt trong đó. Nhiều phụ huynh bận bịu thế và không có đủ thời gian dành cho con cái họ. Họ sẽ gửi con cái tới trường, đi học thêm, vào lớp phụ để học các kĩ năng đặc biệt nhưng không dồn chăm chú đủ tới việc phát triển tính cách của con cái họ và điều đó có thể là sai lầm.

English version

Full article: A Proper Education

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!