Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm

Chương VI: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm

Thịt, cá, sữa, trứng, ngũ cốc và khoai củ, đậu đỗ và hạt có dầu và rau quả là các loại thực phẩm phổ biến và mỗi loại có những giá trị dinh dưỡng nhất định và đặc điểm vệ sinh khác nhau.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
  • Tác giả: Viện thông tin thư viện y học trung ương
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!