Giành lấy sự ủng hộ từ phía mọi người

Giành lấy sự ủng hộ từ phía mọi người

Không nên trở thành một đấu sĩ cô độc, cần cố gắng quan hệ tốt với các đồng nghiệp. Nếu như các đồng nghiệp tán thưởng bạn, thích bạn, thì cho dù ông chủ có không thích bạn cũng sẽ phải nể bạn. Ngược lại, nếu các đồng nghiệp xa lánh bạn, ghét bạn, thì ông chủ cũng rất khó cho bạn những tin mừng như tăng lương, thăng cấp.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!