Ghi nhớ họ tên của người khác

Ghi nhớ họ tên của người khác

Chúng ta thường cảm thấy cô độc, mong tìm một vài người bạn cùng nói chuyện. Nhưng lại phát hiện ra mình quên mất họ tên địa chỉ của họ. Một người nói chung cần quan hệ ít nhất với khoảng 50 người, nhưng khi chúng ta thử liệt kê ra một bảng danh sách những người quen, thì sẽ ngạc nhiên phát hiện thấy những cái tên mà mình nhớ chính xác có thể viết ra được sao mà ít đến vậy.

Người ta sẽ cảm thấy vui khi nghe người khác gọi tên của mình. Khi những đồng nghiệp hoàn toàn không hề liên quan gì đến bạn hoặc không cùng tầng lớp với bạn trong công ty gọi ra được tên của mình, điều này sẽ khiến cho người ta cảm động đến khó hiểu. Vì vậy, muốn tên của mình được người khác ghi nhớ kỹ, thì trước tiên chúng ta cần ghi nhớ lấy tên họ của người khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!