Ghi lại quyết định thành văn bản

Ghi lại quyết định thành văn bản

Họ đã đồng ý! Chúc mừng bạn. Giờ thì hãy bình tĩnh và suy nghĩ một chút. Họ đã nhận lời không chút do dự hay có kèm theo điều kiện? Họ có đồng ý về thời điểm thỏa thuận hay không? Liệu bạn vẫn có thể đi nghỉ vào tháng Ba chứ?

Nếu bạn đã biết chắc chắn các câu trả lời đó rồi thì liệu bạn có chắc là họ sẽ làm không? Liệu đến tuần sau cả hai bên có còn nhớ cùng một phiên bản hay không? Câu trả lời là không. Tất nhiên là trừ khi bạn ghi chép lại.

Nếu có quá nhiều chi tiết thì bạn nên mang một cuốn sổ đến buổi họp. Và dù bạn có làm vậy hay không, nếu có dù chỉ một chút nguy cơ là họ sẽ thay đổi quyết định hay cố thay đổi các điều kiện hay nhớ nhầm các chi tiết nhỏ thì sau đó bạn cũng đều phải ghi lại thành văn bản. Nếu làm vậy trang trọng quá thì bạn có thể gửi một lời nhắn cho mẹ, nói rằng: “Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã đồng ý trông nhà giúp khi chúng con đi vắng. Vườn tược cũng được mẹ để ý giúp thì thật tốt quá rồi.” Vậy thôi, giờ thì nếu mẹ bạn không nhớ là đã hứa nhổ cỏ giúp bạn, bà hoàn toàn có thể từ chối.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn
  • Tác giả: Richard Templar
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
  • Nhà phát hành: Công ty CP Sách Alpha
  • Nguồn: Cafebuoitoi