Galaxy - Ngân Hà/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Andromada Galaxy: Ngân hà Andromeda
 • Millky Way: Dải Ngân hà
 • Galaxy Spiral: ngân hà xoắn ốc
 • Galaxy Elliptical: ngân hà elipse
 • Galaxy Irregular: ngân hà không đều
 • Island Universe: Vũ trụ đảo
 • definite shape: hình dạng xác định
 • bright band of light: một dải ánh sáng

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!