Galaxy - Ngân Hà

Galaxy - Ngân Hà

Ngân hà là một dải ngôi sao được giữ với nhau bởi lực hấp dẫn. Chúng lớn đến nỗi chúng dược gọi là “Vũ trụ đảo”. Chúng có hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Galaxy is a huge group of stars held together by a force of gravity. They are so big that they are also called as the "Island Universe". They are of different shapes and sizes.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!