Gốm sứ được tạo ra như thế nào?

Gốm sứ được tạo ra như thế nào?

28. How is bone china pot tery made?

Bone china is a type of porcelain that is heated to high tempratures and used to make containers and decorative items. Bone china porcelain is made from Kaolin (China clay), the minaral petuntse (China stone) and bones that have been roasted and ground to powder. These materials are mixed with water to make clay, which is made into an object by an artist or is moul-ded in a machine.

The object is fired in kiln to harden it and then it is painted with a glaze. It is again fired at a higher temperature, so that the glaze melts and forms a glassy layer over it.

Gốm sứ được tạo ra như thế nào?

Sứ xương là một loại sứ được nung nóng đến các nhiệt độ cao và được dùng để chế tạo các vật chứa và các mặt hàng trang trí. Sứ xương được tạo ra từ Kaolin (đất sét Trung Quốc), đất khoáng trắng (đá Trung Quốc) và xương vốn đã được nung và nghiền thành bột. Các chất liệu này được trộn với nước để tạo thành đất sét và loại đất sét này được tạo thành một vật bởi một nghệ nhân hay được đúc trong một máy.

Vật này sau đó được nung trong lò để làm cho nó cứng chắc và sau đó được sơn bằng nước men. Một lần nữa nó được nung nóng ở nhiệt độ cao hơn, để cho nước men chảy ra và hình thành một lớp thủy tinh trên nó.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-28.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!