Gốc rễ

304. Gốc rễ

Nếu bạn có gốc rễ là tình yêu, bạn thực sự được vững chắc. Không có cách nào khác để được vững chắc cả.

Bạn có thể có nhiều tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, một tài khoản kếch sù trong ngân hàng tất cả những thứ đó không thể trao cho bạn sự vững chắc. Chúng chỉ là phế phẩm, loại phế phẩm nghèo nàn so với tình yêu. Chúng có thể khiến bạn thêm lo lắng vì khi bạn sở hữu những thứ này thì bạn luôn lo lắng chúng sẽ bị lấy đi từ tay bạn. Bạn sẽ thêm đau khổ sở vì sự dằn vặt của lòng tham, lòng tham là chiếc túi không đáy, lòng tham luôn dằn vặt bạn mãi cho đến khi bạn gục ngã.

Tình yêu là mặt đất vững chãi để từ đó bạn mọc lên, cây cối mọc lên từ đất và người ta mọc lên từ tình yêu. Gốc rễ của chúng ta có thể vô hình, những gì hữu hình đều là phù phiếm. Tiền bạc, nhà cửa, địa vị xã hội là những thứ hữu hình. Nhưng chúng ta là những thân cây với gốc rễ vô hình. Bạn không thể ôm lấy nó, ngược lại, bạn phải chấp nhận để nó ôm lấy bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!