Gặp học sinh hút thuốc ngoài giờ học

Gặp học sinh hút thuốc ngoài giờ học

Buổi tối đi chơi, thì gặp học sinh đang hút thuốc -> làm thế nào?

=> Cách giải quyết: Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh để trao đổi và nhắc nhở.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một số tình huống sư phạm thường gặp
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: Sưu tầm
"Like" us to know more!