Gạn đục khơi trong

Gạn đục khơi trong

Có một bộ phận nọ trong một công ty, hiệu quả làm việc rất kém, doanh thu cũng kém hơn hẳn so với các bộ phận khác. Sau khi giám đốc điều tra phát hiện ra là vấn đề xuất phát từ bản thân người phụ trách bộ phận đó. Người phụ trách này rất thiếu trách nhiệm, không chịu quản lý nhân viên. Vì vậy, giám đốc liền nhắc nhở anh ta chú ý hơn, ông nói: “Làm như vậy sao được, anh còn làm quản lý trong đơn vị, anh cần phải cố gắng vào!” Vị phụ trách kia vẫn cố chấp không nghe theo. Thế nên giám đốc mới nhờ cố vấn quản lý nhân sự khuyên nhủ anh ta. Vị cố vấn này nói với người phụ trách kia rằng: “Bản thân anh vốn rất tốt, chỉ có điều nhân viên của anh thường đến muộn giờ, vì vậy nên hiệu quả công việc kém, anh có cách nào để cổ vũ sĩ khí hay không?” Từ đó về sau, người phụ trách kia thay đổi rất nhanh, thành tích của bộ phận đó cũng được nâng lên hẳn. Vị cố vấn kia mượn việc chỉ ra khuyết điểm của người khác để đẩy người phụ trách kia vào tình huống không làm không được. Trong trường hợp đó, anh ta mới phát hiện ra khuyết điểm của mình, tất nhiên là cũng uốn nắn rất nhanh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!