Gán ghép để tránh gặp chuyện khó xử

Chương 4: Gán ghép để tránh gặp chuyện khó xử

Trong những hoàn cảnh nhất định, có lúc mọi người sẽ gặp phải vấn đề khó ngoài ý muốn và rơi vào cảnh khó xử. Với những vấn đề khó trả lời này bạn nhất định không được buông xuôi, phải hiểu bản chất vấn đề, suy rộng vấn đề và nên tìm cách giải quyết. Ví dụ như, làm cách nào để chuyển vấn đề khó này cho đối phương trả lời, để đối phương khó ứng phó, từ đó khiến mình khéo léo thoát hiểm. Sách lược như vậy trong quân sự cũng thường dùng, đó là cách chuyển công thành thủ.

Chúng ta đều biết, các câu hỏi của vua chúa rất khó trả lời, chỉ có chút không phù hợp với tâm ý của các ngài thì cũng có thể rơi đầu.

Do đó, ngày xưa có câu nói: "Thân vua như thân với hổ". Những cận thần của nhà vua chỉ có ứng đối linh hoạt mới có thể tránh được tai hoạ. Tuy trả lời những câu hỏi của nhà vua là việc vô cùng khó nhưng trong lịch sử đã có không ít người trả lời một cách khéo léo câu hỏi của các ngài, bởi vì họ đã khéo léo xin gán tội vấn đề khó. Xin đơn cử một vài ví dụ:

 1. Lưu Dung khéo léo trả lời Càn Long
 2. Đông Phương Sóc nói đùa rượu trường sinh
 3. Trác Hoàng khéo léo cứu Nhâm Toạ
 4. Sitners thông minh
 5. Nông phu và quốc vương
 6. Iso trí tuệ cứu chủ
 7. Thầy trò đấu trí ở toà án

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
 • Chủ biên: Diệc Quân
 • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
 • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!