Gà quay chín còn đẻ trứng

105. Gà quay chín còn đẻ trứng

Một bác nông dân đi vào một quán ăn, gọi một con gà quay vàng ươm và hai quả trứng. Ăn xong, bác nói với lão chủ quán:

- Lần sau tôi lại đến ăn, lúc đó sẽ thanh toán một thể.

Chủ quán đồng ý. Mấy tháng sau, bác nông dân lại đến quán này dùng bữa. Ăn xong liền thanh toán tiền lần trước, lão chủ đòi hai trăm đồng.

- Một con gà và hai quả trứng sao lại hai trăm đồng?

- Mấy tháng rồi, con gà ấy đẻ được mỗi ngày một quả trứng, rồi lại nở thành con gà, gà lại đẻ trứng. Ta chỉ đòi có hai trăm đồng, thế là ít đấy.

Hai người cãi nhau, kiện lên quan. Quan toà xử lão chủ thắng kiện, đòi bác nông dân phải trả tiền. Bác nông dân nói:

- Tôi không phải là không trả tiền, có điều là vừa mới mua một bao lúa mạch nên còn phải mang đến lò sấy để sấy cho chín, chuẩn bị về gieo mạ.

Quan toà liền nói giọng đầy mỉa mai:

- Có đời nhà ai lại nói thóc đem sấy chín rồi đi gieo mạ?

Bác nông dân chỉ chờ có vậy, vặn lại một câu khiến quan toà cứng họng, phải xử cho bác thắng cuộc.

Bác nông dân đã nói gì mà viên quan toà ngu ngốc kia phải chịu vậy?

Giải đáp:

Bác nông dân đã đưa viên quan tòa vào tròng. Bác vặn lại hắn:

- Vậy thì đã có ai nghe nói, gà mái quay chín rồi còn đẻ trứng, lại nở ra con nữa không?

Viên quan tòa cứng họng. Bác nông dân thắng kiện, ung dung rời khỏi tòa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!