Evolution of plants - Sự tiến hóa của thực vật/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Tiny creepers: những loài cây leo nhỏ li ti
 • Flagellate: tảo đuôi roi
 • Plants and animal cells: tế bào thực vật và động vật
 • Algae: tảo
 • Marshy regions: những vùng đầm lầy
 • Equiset: cây tháp bút
 • Gingko tree: cây bạch quả
 • Stomata: khí khổng
 • Photosynthesis: sự quang hợp
 • Translocation: sự chuyển vị
 • Mitochondrias: ti lạp thể
 • Pollination: sự thụ phấn
 • Techniques of grafting: kỹ thuật ghép cây

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
 • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!