Em bé được sinh ra như thế nào?

Em bé được sinh ra như thế nào?

57. How is a baby born?

The foetus is attached to the placenta in the uterus. It receives all the food and oxygen that it needs to grow from the mother and the placenta also eliminates any waste products back to her. When a baby is ready to be born, the mother begins to experience labour pain.

The labour pain indicates that the foetus has reached the right stage of development and is prepared to come out of the mother's womb.

By this time, the uterus has expanded a great deal and many women find it difficult to walk without leaning back a little. The mother's pelvic bones also become more seperated.

When the foetus head is being pushed down, there are powerful contractions which gradually stretch the neck of the womb. When the neck of the womb is fully open, the baby is pushed out and the baby is said to be born. Soon after it is born, the umbilical cord is cut, disconnecting the new-born baby from the mother's womb. The newborn baby begins to breathe. At the time of birth, an average baby weighs about 3.4 kg.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-64.jpg

Em bé được sinh ra như thế nào?

Thai nhi gắn vào nhau trong tử cung. Nó nhận được tất cả máu và ôxy mà nó cần để tăng trưởng từ người mẹ và nhau cũng loại bỏ bất cứ sản phẩm thải nào sang người mẹ. Khi đứa bé đã sẵn sàng để được sinh ra, bà mẹ bắt đầu thấy đau chuyển dạ.

Cơn đau chuyển dạ chỉ ra rằng thai nhi đã đạt đến giai đoạn phát triển chín mùi và đang chuẩn bị để đi ra khỏi bụng mẹ.

Ở thời điểm đó, tử cung đã giãn lớn ra và nhiều phụ nữ thấy việc đi lại là khó khăn nếu không nghiêng người về sau một ít. Xương chậu của người mẹ tách rời ra hơn.

Khi đầu của thai thi đang được đẩy xuống, có một sự co thắt mạnh dần dần kéo duỗi cổ tử cung ra. Khi cổ tử cung mở ra hết cỡ, đứa bé được đẩy ra và được gọi là sinh ra. Ngay sau khi sinh, dây rốn được cắt đi, ngắt đứa bé với tử cung của người mẹ. Đứa bé mới sinh bắt đầu thở. Ở thời điểm mới sinh, một đứa bé trung bình cân nặng khoảng 3.4 kg.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!