Earth - Trái đất

Earth - Trái đất

Earth, the largest and densest rocky planet among the inner planets, was formed about 4,5 billion years ago. The earth's interior is divided into four layers, which is typical of rocky planets. Each layer has different characteristics and is made of different elements and minerals.

Trái đất, hành tinh đá đặc và lớn nhất trong số các hành tinh bên trong, được hình thành khoảng 4.5 tỷ năm về trước. Phần bên trong của trái đất được chia thành bốn tầng vốn là điển hình trong các hành tinh đá. Mỗi tầng của trái đất có các đặc điểm khác nhau và được tạo bởi các nguyên tố và khoáng chất khác nhau.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-11.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!