Du hí đối với người lớn. Trò chơi ở người lớn thường có hại nhưng ở trẻ thì rất có ích

V. Du hí đối với người lớn. Trò chơi ở người lớn thường có hại nhưng ở trẻ thì rất có ích

Trò chơi đối với người lớn, cũng như đối với trẻ, cũng có những tính cách đó, cũng để thoả mãn những nhu cầu đó và cũng sinh ra những tật xấu như trẻ.

TA thử xét tại sao nhiều người ưa chơi cờ tướng như vậy? Trước hết tại sao họ ăn không ngồi rồi, tìm cách tiêu thì giờ đi, để khỏi thấy sư vô tư lụ nó đè nặng lên họ. Vì chơi là hoạt động, là tự tìm cho minh những cảm giác để thấy rằng mình sống. Chẳng thà có những cảm giác đau khổ còn hơn là ngồi không. Còn những người có công việc cũng được những nỗi lo buồn bắt buộc đi, được nghỉ ngơi và tự do.

Vì vậy, chỉ khi nào ta muốn chơi thì chơi mới thấy thích. Nếu người ta bắt buộc ta chơi thì ta chán ngay. Ta chơi để huấn luyện trí ta, nhưng cũng là để được thắng người khác. Cho nên khi thua, ta thấy khó chịu, có thể nổi giận được. - Ta chơi vì muốn tìm những sự ngạc nhiên, bất ngờ, muốn mạo hiểm. Càng mạo hiểm ta càng thấy mê man. Những lúc đó, không phải ham mê vì muốn được đâu mà ham mê vì cái cảm tình cực phức tạp vừa muốn được vừa sợ thua ấy, cho nên trò chơi nào mà ta chắc chắn hễ đánh là được thì ta dửng dưng không thích. Người nào chỉ tìm lợi, người đó không phải là chơi, theo đúng nghĩa chữ này. Người đó làm một nghề bỉ ổi và nguy hiểm. Thế thôi. - Sau cùng, những người chơi hăng, thường hay tin nhảm, nào tin mộng, nào tin điềm lành dữ, nào tin bùa. Như vậy có lẽ vì hồi nhỏ, trong lúc chơi, họ tin ở phép mầu nhiệm của các nàng tiên và của bùa, mà lớn lên họ không bỏ được lòng tin đó chăng? Vậy, tuy lớn mà về nhiều phương diện, ta vẫn còn trẻ con.

Vì trò chơi có những đặc tính như vậy, cho nên có khi có ích, có khi có hại. Ở người lớn thì thường là có hại. Điều đó ai cũng biết. Nhưng ở trẻ thì nó rất có ích. Nhờ nó mà trẻ mới hớn hở, “nở ra như đóa hoa”, mà những năng lực của chúng mới phát triển được. -Khi chúng chơi là chúng huấn luyện ngũ quan và óc của chúng, huấn luyện tình tình của chúng, tập quả cảm thận trọng, can đảm nhận kết quả của hành vi của chúng, tập những nỗi khó khăn ở đời, tập ganh đua với người. Cho nên trò chơi mà tự do, không vị lợi, không ích. Nó cho xã hội những người vui tính, ham hoạt động, thích sống. Xã hội cần có những người ấy lắm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!