Do đâu mà có sức mạnh?

Do đâu mà có sức mạnh?

Phần lớn sức mạnh của ta do ta biết chịu phục tòng.

Muốn chỉ huy Thiên nhiên, ta phải biết phục tòng Thiên nhiên.

Tôi muốn khắc sâu vào óc bạn, hai tiếng “phục tòng” và “sức mạnh”. Vì lẽ: thời nay người ta bắt đầu ý thức được rằng sức mạnh của con người do sự phục tòng các luật thể chất, trí tuệ và tâm linh.

Muốn cơ thể được khỏe mạnh thì phải làm sao? Phải phục tòng.

Muốn cho tinh thần hoạt động đắc lực thì phải làm sao? Phải phục tòng.

Muốn cho nội tâm được yên ổn thì phải làm sao? Phải phục tòng.

Chúng ta bị nhiều quy luật chi phối; cho nên người nào biết những quy luật đó, tuân theo nó thì đã tiến trên con đường đưa tới thành công rồi.

Một trong những luật đó là luật tự kiểm soát mình, tự chủ. Bạn phải biết mình muốn làm cái gì; bạn không được để cho những ảnh hưởng ở ngoài làm hỏng cơ hội của bạn.

Nên bạn muốn mạnh thì bạn phải luyện tập thân thể như một lực sĩ, gắng sức một cách đều đặn và thông minh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com
"Like" us to know more!