Do đâu mà có mười hai con giáp?

Do đâu mà có mười hai con giáp?

Mỗi người chúng ta đều nhớ ngày tháng mình ra đời và theo năm sinh thì cũng biết rằng mình cầm tinh con gì. Thí dụ cầm tinh con chuột, cầm tinh con trâu, cầm tinh con hổ và cứ sau mười hai năm thì vòng quay lại luân chuyển một lượt như thế nữa. Do đó bạn chỉ cần nói mình sinh năm nào là người khác sẽ biết ngay bạn cầm tinh con gì, ngược lại nếu bạn nói mình cầm tinh con gì thì người ta sẽ có thể tính ra ngay bạn sinh năm nào, như thế thì quả thật là tiện lợi.

Ở Trung Quốc có nhiều cách nói về nguồn gốc của mười hai trường hợp cầm tinh (thập nhị sinh tiêu: mười hai con giáp).

Có người nói rằng mười hai con giáp bắt nguồn từ những dân tộc thiểu số đời xưa sống ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Trước đời Hán có dân tộc Hoa Hạ s trong vùng trung du và hạ du sông Hoàng Hà. Thời bấy giờ phương pháp ghi năm theo địa chi được phổ biến (tức là dùng mười hai phù hiệu địa chi Tý, Sửu Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Trong khi đó, các dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Bắc thì dùng phương pháp ghi năm với các loài động vật.

Về sau người Hung Nô quy phục triều đình nhà Hán, dân cư hai vùng bắt đầu đi lại giao dịch với nhau ngày càng nhiều, cách ghi năm bằng tên các động vật của các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc dần dần được lưu truyền tới vùng Hoa Hạ, đồng thời kết hợp với cách ghi năm bằng địa chi của dân tộc Hoa Hạ, vì thế cho nên đã nảy sinh ra mười hai con giáp.

Cũng có người nói rằng mười hai con giáp là phương pháp ghi năm do bản thân người Hoạ Hạ sáng tạo ra. Ở vào thời cổ đại, khoa học lạc hậu, tín ngưỡng "tôtem" vẫn còn phổ biến, tức là trong đời sống con người có sự kính sợ đối với động vật, về sau người ta đem các động vật được hình tượng hóa này để thay cho mười hai địa chi trừu tượng, đo đó đã nảy sinh ra mười hai trường hợp cầm tinh.

Lại còn có một số người khác cho rằng mười hai con giáp đã được du nhập từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Trong thời kì cổ đại, Ấn Độ là nước có giao lưu văn hóa nhiều với Trung Quốc, người Ấn Độ dùng mười hai con giáp để tính toán các năm còn sớm hơn Trung Quốc, hơn nữa các động vật trong số mười hai con giáp chỉ khác với ở Trung Quốc là hổ và gà. Sư tử trong mười hai con giáp của Ấn Độ đưa sang đến Trung Quốc thì chữa thành hổ, còn chim Kim Xí ở Ấn Độ sang đến Trung Quốc thì biến thành con gà. Trong tiếng Ấn Độ thì sư tử và hổ đều nói bằng một từ tức là "Giải Lặc", còn chim Kim Xí và con gà thì cùng thuộc về loài chim, chỉ có điều sinh ra ở hai nơi không giống nhau mà thôi.

Trung Quốc là một nước có lịch sử lâu đời, đến nay vẫn có nhiều câu đN trong lịch sử chưa được giải, lai lịch của mười hai con giáp cũng là một trong số đó.

HÀN QUAN TRỊ

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!