Danh mục thuốc hạn chế sử dụng tại Việt Nam

DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết định số: 31 /2006/ QĐ - BNN ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

TÊN HOẠT CHẤT -

NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME)
TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAME) ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (CROP/PEST) TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ  (APPLICANT)
I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:
1.  Thuốc  trừ sâu:
1 Carbofuran(min  98 %) Furadan 3 G tuyến trùng hại  đất trồng lúa; sâu xám,

rệp, sùng  trắng, sùng bửa củi  hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm,

cây rừng, cây ăn quả

FMC International SA.

Philippines
    Kosfuran 3G tuyến trùng hại đất trồng lúa; sâu xám,

rệp, sùng trắng, sùng bửa củi hại đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây

rừng, cây ăn quả

Công ty Liên Doanh SX

Thuốc Nông dược Kosvida
    Sugadan 30 G tuyến trùng hại  đất trồng lúa; sâu xám,

rệp, sùng  trắng, sùng bửa củi  hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm,

cây rừng, cây ăn quả

Công ty CP Hoá chất NN Hoà

Bình
    Vifuran 3 G tuyến trùng hại đất trồng lúa; sâu xám,

rệp, sùng trắng, sùng bửa củi hại  đất trồng mía, cà phê, vườn ươm, cây

rừng, cây ăn quả

Công ty Thuốc sát trùng

Việt Nam
2 Dichlorvos  13 % + Deltamethrin 2 % Sát Trùng Linh 15 EC

bọ xít hại lúa, sâu đục thân  hại

ngô

Công ty

CP Nicotex
2. Thuốc trừ bệnh:
1 MAFA Dinasin 6.5 SC bệnh  khô vằn hại lúa

Công ty Thuốc sát trùng

Việt Nam

II .  THUỐC KHỬ TRÙNG KHO:

1 Aluminium Phosphide Celphos 56 % tablets sâu mọt hại  kho tàng Excel Crop Care Limited
    Gastoxin 56.8 GE sâu mọt hại  kho tàng Helm AG
    Fumitoxin 55 % tablets côn trùng hại  nông sản, nhà kho, phương tiện  chuyên chở

Công ty CP khử trùng giám

định  Việt Nam
    Phostoxin 56 % viên tròn,  viên dẹt côn trùng, chuột hại  kho  tàng

Công ty CP

khử trùng giám định Việt Nam
    Quickphos 56 % sâu mọt hại  kho tàng United Phosphorus Ltd
 2 Magnesium phosphide Magtoxin 66 tablets, pellet sâu mọt hại  kho tàng

Công ty CP khử trùng giám

định Việt Nam
Methyl Bromide Bromine  - Gas 98%, 100 % mọt, bướm, gián, mạt, chuột hại hàng hoá  trong  kho  (đường, đậu, quả khô, ngô, gạo, lúa,  cao lương, kho trống)

Công ty CP khử trùng giám

định Việt Nam
    Dowfome 98 % sâu mọt hại  nông lâm sản sau thu hoạch

Công ty TNHH TM -

DV  Thanh Sơn Hoá Nông
    Meth - O - gas 98 % sâu, mọt hại  nông, lâm sản sau thu hoạch Công ty CP TST Cần Thơ

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!