Danh mục kiểm tra năng lực lãnh đạo

Phụ lục: Danh mục kiểm tra năng lực lãnh đạo

Hoàn thành nhiệm vụ

 • Mục đích. Bạn có rõ ràng về nhiệm vụ của mình?
 • Trách nhiệm. Bạn có rõ ràng về trách nhiệm của mình?
 • Mục tiêu. Bạn có nhất trí các mục tiêu với cấp trên?
 • Điều kiện làm việc. Chúng có phù hợp với nhóm?
 • Nguồn lực. Có đủ quyền hạn, chi phí và cơ sở hạ tầng?
 • Kết quả hướng đến. Mỗi thành viên có xác định rõ ràng và nhất trí với các kết quả hướng đến?
 • Quyền hạn. Ranh giới quyền hạn có rõ ràng?
 • Đào tạo. Có khoảng cách nào trong năng lực hoặc kỹ năng chuyên môn của các cá nhân trong nhóm cần thiết cho công việc không?
 • Ưu tiên. Bạn đã hoạch định thời gian chưa?
 • Tiến bộ. Bạn có kiểm tra đều đặn và đánh giá?
 • Giám sát. Trong trường hợp bạn vắng mặt, ai sẽ thay thế bạn?
 • Làm gương. Bạn có dặt ra các tiêu chuẩn dựa vào cách hành xử của mình?

Xây dựng và duy trì nhóm

 • Mục tiêu. Nhóm có hiểu rõ và chấp nhận chúng?
 • Tiêu chuẩn. Nhóm có biết tiêu chuẩn hiệu suất hoạt động nào được trông đợi không?
 • Tiêu chuẩn an toàn. Nhóm có biết hậu quả của việc vi phạm không?
 • Quy mô nhóm. Quy mô có phù hợp không?
 • Thành viên nhóm. Các thành viên làm việc với nhau có ăn khớp không? Có cần phân nhóm?
 • Tinh thần làm việc theo nhóm. Bạn có tìm cơ hội để xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm?
 • Kỷ luật. Các quy định có được xem là hợp lý không? Bạn có công bằng và vô tư trong việc áp dụng chúng không?
 • Bất bình. Những nỗi bất bình có được xử lý kịp thời không? Bạn có đưa ra cách giải quyết hợp lý cho những vấn đề có khả năng làm tan rã nhóm không?
 • Tư vấn. Bạn có khuyến khích và hoan nghênh các ý kiến và đề xuất không?
 • Chỉ dẫn tường tận. Bạn có đề cập đến các kế hoạch hiện tại, mức độ tiến triển, và sự phát triển trong tương lai cho nhân viên không?
 • Đại diện. Bạn có sẵn sàng đại diện và bênh vực cho những gì mà nhóm phải chịu đựng khi được yêu cầu bất hợp lý không?
 • Hỗ trợ. Bạn có quan tâm đến công việc của mọi người khi nhóm tan rã? Bạn có đại diện cho cả nhóm theo cách riêng của mình để khuyến khích từng cá nhân?

Phát triển cá nhân

 • Mục tiêu. Chúng có được nhất trí và xác định phạm vi không?
 • Mới bổ nhiệm. Người ấy có thật sự biết các thành viên của nhóm khác và tổ chức không?
 • Thành tíc h. Người ấy có biết công việc của mình đóng góp như thế nào vào kết quả cuối cùng không?
 • Trách nhiệm. Có bảng mô tả rõ ràng công việc không? Bạn có thể giao việc nhiều hơn cho người ấy không?
 • Quyền hạn. Người ấy có đủ quyền hạn để hoàn thành nhiệm vụ của mình không?
 • Đào tạo. Có đề xuất thỏa đáng cho việc đào tạo hay tái đào tạo, cho cả nhà quản lý chuyên môn và quản lý nhóm không?
 • Sự công nhận. Bạn có đề cao thành công của mọi người không? Khi thất bại thì sự phê bình là để xây dựng hay để chỉ trích?
 • Phát triển. Người ấy có cơ hội phát triển không? Có con đường nào để phát triển sự nghiệp không?
 • Khả năng thực hiện. Việc này có thường xuyên được xem xét không?
 • Phần thưởng. Công việc, khả năng và mức lương thưởng có cân bằng không?
 • Nhiệm vụ. Người ấy có làm công việc phù hợp và có những nguồn lực cần thiết không?
 • Con người. Bạn có biết rõ người này không? Điều gì làm cho người ấy khác với những người khác?
 • Thời gian/sự quan tâm. Bạn có dành đủ thời gian để lắng nghe, phát triển và tư vấn cho các cá nhân không?
 • Mối bất bình. Chúng có được xử lý một cách nhanh chóng không?
 • Khen ngợi. Thành tích toàn diện của từng các nhân có thường xuyên được xem xét trong các cuộc thảo luận?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Tác giả: John Adair
 • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
 • Ebook: hieudovanAt char.pnggmail.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!