Da có công dụng gì?

Da có công dụng gì?

7. What is our skin for?

Skin covers all our body except for the eyes. It provides a barrier against organisms and protects us from minor injuries. It is water-proof. The skin helps to maintain our body temperature.

When we feel hot, the skin changes colour because tiny capillary blood vessels in the skin expand and heat is lost from the blood.

It also helps to retain body heat during cold conditions by narrowing the blood vessels in the skin.

The skin being waterproof, prevents moisture from escaping. Although we sweat during summers, this is useful as it cools down the body. The skin contains many nerve endings and receptors, which give us sense of cold, heat, touch and pain.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-8.jpg

Da có công dụng gì?

Da bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng ta ngoại trừ hai mắt. Nó tạo ra một rào cản chống lại các vi sinh vật và bảo vệ chúng ta khỏi những thương tích nhỏ. Da không thấm nước. Da giúp duy trì nhiệt độ cơ thể của chúng ta.

Khi chúng ta cảm thấy nóng, da thay đổi màu vì các mao quản nhỏ li ti trong da giãn ra và nhiệt được thải ra từ máu.

Da cũng giúp giữ nhiệt cho cơ thể trong những điều kiện lạnh bằng cách co hẹp các mạch máu trong da.

Da không thấm nước, nó ngăn chận độ ẩm thoát ra từ cơ thể. Mặc dù chúng ta đổ mồ hôi trong những ngày hè, điều này là có ích vì nó làm mát cho cơ thể. Da có chứa nhiều đầu và nhiều thụ thể thần kinh, giúp chúng ta cảm nhận được lạnh, nóng, xúc giác và đau.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!