Da

DA

Lau mình

Da bọc khắp thân thể, che chở cho các cơ quan ở trong.

Da lại còn có công việc cần hơn nữa. Khi ta vận động nhiều, hay mùa nực, ta uống nước, ra nắng, thì thấy mồ hôi chảy. Mồ hôi chảy, tức là đem những chất vô ích hay chất độc trong mình ra ngoài. Mồ hôi chảy là do những lỗ chân lông rải rác khắp trên mặt da.

Ta chớ để cho ghét bụi làm lấp những lỗ chân lông lại. Ta phải năng tắm rửa cho sạch sẽ, để cho thông hơi, thì những cơ quan trong người mới khỏe mạnh.

Giải nghĩa

Cơ quan ở trong = là nói thịt, gân, mạch máu, v.v...

Do = bởi đó mà ra.

Năng = luôn luôn.

"Like" us to know more!