Dự báo thời tiết/Chú thích từ vựng

Chú thích từ vựng
 • Meteorologist: nhà khí tượng
 • Weather condition: điều kiện thời tiết
 • Weather Satellite: vệ tinh dự báo thời tiết
 • Weather station: trạm khí tượng
 • Instrument: dụng cụ, thiết bị
 • Photograph: hình ảnh
 • Position: vị trí
 • Orbit: quỹ đạo
 • Radar wave: sóng rađa
 • Signal: dấu hiệu, tín hiệu
 • Measure: đo lường, đánh giá

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
 • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
 • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
 • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!