Dự báo thời tiết

Weather forecasting - Dự báo thời tiết

Các nhà khí tượng học (những nhà khoa học về thời tiết) có thể dự đoán thời tiết và họ có thể dư báo thời tiết trong một chừng mực nào đó. Thời tiết thường mang tính ngẫu nhiên, nhưng bằng những quan sát cẩn thận của mình, họ có thể kết luận các điều kiện thời tiết. Các dụng cụ giúp họ dự đoán thời tiết là rađa cũng như các vệ tinh. Những dụng cụ này giúp họ theo dõi các đám mây và nghiên cứu các kiểu thời tiết từ trong không gian.

The meteorologists (weather scientists) can predict the behaviour of weather and they can forecast the weather upto some extent. Though weather often seems random, but by their careful observations, they can conclude the weather conditions. The equipments, which help them to predict weather are radar as well as the satellites. These equipments help them to track clouds and watch weather patterns from space.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!