Dự đoán khai sinh Trung Hoa Dân quốc

Dự đoán khai sinh Trung Hoa Dân quốc

Nội dung bức vẽ: Trong tranh vẽ một người đàn ông cắt một kiểu tóc rất xa lạ, tay bưng một miếng đá tròn, đứng ở trong nước.

Lời sấm:

Hán thủy mang mang, bất thống kế thống.

Nam Bắc bất phân, hòa trung dữ cộng.

(Hán thủy mênh mang, không có thống kế thống.

Không phân Nam Bắc, đồng tâm hiệp lực).

Lời tụng

Thủy thanh chung hửu kiệt, đảo qua phùng bát nguyệt.

Hải nội cánh vô vương, bán hung hoàn bán cát.

(Nước trong (thanh) cuối cũng sẽ hết (kiệt), có trận lật đổ vào tháng 8.

Trong nước sẽ không có vua, nửa tốt còn nửa xấu).

Sau Từ Hi Thái hậu, triều Thanh đã hủ bại đến mức không chịu nổi một đòn. Quốc phụ Tôn Trung Sơn tiên sinh khởi xướng cách mạng, cuối cùng đã lật đổ Chính phủ Mãn Thanh lập nên Trung Hoa Dân quốc. Lí Thuần Phong và Viên Thiên Cương quả thật đã tính toán giỏi như Thần. Bởi vì sự ra đời của Trung Hoa Dân quốc là một cục diện và chính thể mà 5000 năm lịch sử của dân tộc Trung Hoa chưa từng có, cái đó không phải là tình huống mà Lí Thuần Phong quen với chính thể chuyên chế thống trị có thể lường trước được. Một quốc gia không có vua đối với họ, những người xưa sống trước đây 1300 năm mà xét thì thật sự là một sự việc đến nằm mơ cũng không mơ tới. Nhưng trong những lời dự đoán của họ, vậy mà đã viết võ đoán đến như thế, khẳng định đến như thế.

Ý nghĩa ám chỉ của câu "Nam Bắc bất phân, hòa trung dữ cộng" và "Hải nội cánh vô vương" rất đơn giản, Trung Hoa Dân quốc là một chính thể dân chủ không phân biệt trời Nam đất Bắc, không phân biệt các chủng tộc Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Mẹo, chỉ có Tổng thống do nhân dân bầu cử lên, mà cũng không còn vua nữa.

Câu thứ 2 của lời sấm "bất thống kế thống", còn cần phải giải thích một chút, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh là Tuyên Thống, cho nên chữ "thống" của "kế thống" tức chỉ Tuyên Thống. Câu này sẽ có thể giải thích là: cũng sẽ không có truyền thống của cái gọi là quân chủ (vua) cha truyền con nối để kế thừa ngôi vua của truyền thống nữa.

"Thanh thủy chung hữu kiệt" là chỉ "Thanh" cuối cùng đã "kiệt", nghĩa là triều Thanh cuối cùng đã kết thúc. "Đảo qua phùng bát nguyệt" là chỉ cuộc cách mạng Tân Hợi ngày 10 tháng 10 dương lịch. "Đảo" chính là ý cách mạng (chỉ lật đổ nhà Thanh). Còn ngày 10 tháng 10 dương lịch là Tuyên Thống năm thứ 3, tức là ngày 19 tháng 8 âm lịch, chính là "cách mạng" xảy ra vào tháng 8.

Câu thứ tư của lời tụng "bán hung hoàn bán cát" gần giống với ý của câu "Cách mạng vẫn còn chưa thành công" của Quốc phụ Tôn Trung sơn. Chính thể chuyên chế của Mãn Thanh đã dễ dàng lật đổ, đây là "cát" (tốt). Nhưng chưa được bao lâu, bọn quân phiệt cát cứ, Nhật Bản kéo vào xâm lược, người Trung Quốc lại rơi vào thời kì đen tối, đây là "hung" (xấu).

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!