Dự đoán Tống triều khai quốc

Dự đoán Tống triều khai quốc

Nội dung bức tranh: Trong tranh vẽ một nhóm văn thần võ tướng đang đứng nhìn một người, dáng như hoạn quan khoác một chiếc áo lên thân mình một nhân vật lớn đang ngôi trong tranh.

Lời sấm:

Thiên nhất sinh thủy, tư bẩm thánh võ.

Thuận thiên ứng nhân, vô kim vô cổ.

Lời tụng:

Nạp sĩ tính Tiền tinh tính Lý, kì dư tương thứ triều Thiên tử.

Thiên tượng nhất thống phó chân nhân, bất sát nhân dân cánh toàn tự.

(Dung nạp kẻ sĩ chỉ có họ Tiền và họ Lí, còn lại đều là lần lượt đến chầu Thiên tử.

Trời giao việc thống nhất giang sơn cho người vâng lệnh trời, có đức có nhân không tàn sát nhân dân).

Bốn câu trong lời sấm chính là một cục diện cường thịnh của một nước lớn thế mạnh khai quốc. "Thiên nhất sinh thủy" là câu thứ nhất trong cổ Hà đồ của Trung Quốc "Thiên nhất sinh thủy, địa lục thành chi. Địa nhị sinh hỏa, thiên nhất thành chi", là kết cấu đầu tiên tạo thành vũ trụ, tượng trưng cho sự mở đầu của thời đại mới. "Tư bẩm thánh võ" chẳng qua chỉ tượng trưng một tư thế oai hùng thống nhất nước lớn, "Thuận thiên ứng nhân" chính nói lên rằng triều đại này là do thiên tử vâng lệnh trời để sáng lập, là thời đại của đạo làm vua, tất cả đều thuận ý trời, phù hợp lòng người. "Vô cổ vô kim" cũng là nói đây là một thời đại lớn xưa nay chưa từng có. So sánh với mười nước thời Ngũ Đại, triều Tống quả là người xưa nay chưa có. Nhưng so với hai triều Hán, Đường thì thực tế không thể nói là "xưa chưa có". Tóm lại, đây là lời của bốn câu ca ngợi có chút thổi phồng mối nghi ngờ.

Đáng tiếc là bốn câu trong lời sấm không thấy có chữ "Tống" hoặc dấu tích xác định cụ thể của Triệu Khuông Dận. Nếu như không phải là triều đại đang luân phiên đến triều Tống, thì liệu chúng ta có thể nói triều đại đại nhất thống này nhất định là triều Tống được không? Mặc dù, thực tế không nói ra được có triều đại khác phù hợp với tình hình và điều kiện này.

Song, đúng lúc Thái tổ và Thái Tông thực hành dung nạp kẻ sĩ, Nam Đường Lí Dục bị Tống diệt, Ngô Việt vương cũng xưng phiên vào cống nạp, chính là sự thực nói trong câu một "nạp sĩ tính Tiền tinh tính Lí" và câu thứ hai "kì dư tượng thứ triều Thiên tử" của lời tụng.

Câu thứ ba và thứ tư "thiên tượng nhất thống phó chân nhân, bất sát nhân dân cánh toàn tự" của lời tụng, ý nghĩa của nó càng thêm rõ ràng. "Thiên tượng nhất thống phó chân nhân" biểu thị Hoàng đế triều nhà Tống là chân mệnh Thiên tử. "Bắt sát nhân dân cánh toàn tự" chính là hành vi ứng với vua có đức có nhân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!