Dữ liệu của vệ tinh thời tiết có thể theo dõi chính xác các kiểu thời tiết như thế nào?

Dữ liệu của vệ tinh thời tiết có thể theo dõi chính xác các kiểu thời tiết như thế nào?

135. How can the weather satellite data accurately trace the weather, patterns?

Using satellite weather data, meterologists can trace how weather patterns are developing, more accurately. They can spot violent storms and hurricanes as soon as they form and warn the ships in their path well in advance.

Dữ liệu của vệ tinh thời tiết có thể theo dõi chính xác các kiểu thời tiết như thế nào?

Bằng cách sử dụng các dữ liệu thời tiết qua vệ tinh, các nhà khí tượng học có thể theo dõi cách các kiểu thời tiết đang phát triển chính xác hơn. Họ có thể xác định vị trí các cơn bão có gió xoáy cuồng phong và các cơn bão tố ngay khi chúng vừa hình thành và cảnh báo trước các tàu thuyền theo lộ trình của chúng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!