Dịch vụ tính toán mây

Một người viết cho tôi: “Liệu có thể dùng tính toán mây trong một nước đang phát triển không? Nhiều người nói rằng tính toán mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Họ sai. Tính toán mây nghĩa là mọi thứ từ phần cứng máy tính, kết cấu nền, ứng dụng, qui trình nghiệp vụ tới cộng tác cá nhân đều có thể được chuyển giao như “dịch vụ” bất kì chỗ nào và bất kì khi nào khách hàng cần. “Mây” là tập các phần cứng, mạng, bộ nhớ, dịch vụ và giao diện tổ hợp lại để chuyển giao mọi khía cạnh của tính toán cho khách hàng. Khách hàng có thể có mọi thứ trong công nghệ thông tin mà họ cần để làm bất kì cái gì họ muốn và trả tiền trên cơ sở sử dụng, thay vì phải đầu tư vào những trang thiết bị này. Công ti dịch vụ tính toán mây sẽ cung cấp những dịch vụ này cho bất kì khách hàng nào, dù đó là công ti rất lớn hay công ti gia đình nhỏ sở hữu cửa hàng bán lẻ. Nó không liên quan tới các nước đã phát triển hay các nước đang phát triển, chừng nào nước đó có truy nhập vào internet.

Tôi nghĩ thị trường cho tính toán mây trong nước đang phát triển là cực kì tốt. Có nhiều doanh nghiệp sở hữu bởi gia đình chưa bao giờ dùng công nghệ thông tin trước đây mà họ có thể là khách hàng tiềm năng của tính toán mây nếu họ hiểu các ích lợi. Vì họ không cần giải quyết với phần cứng máy tính hay phải có tri thức về phần mềm, họ chỉ là người dùng vì hầu hết các hỗ trợ và ứng dụng CNTT được cung cấp bởi công ti tính toán mây. Trong tương lai gần, tôi nghĩ nhiều người sẽ chuyển sang tính toán mây theo cùng cách như mọi người chuyển từ điện thoại có dây sang điện thoại di động.

Tôi nghĩ các công ti kích cỡ trung bình và nhỏ sẽ có lợi lớn từ tính toán mây vì nó sẽ tiết kiệm cho họ nhiều tiền cũng như tài nguyên. Ngày nay công nghệ thông tin được dùng rộng rãi nhưng nhiều công ti nhỏ và vừa không thể đảm đương được nó hay không có người có kĩ năng để quản lí nó. Bằng việc dùng tính toán mây, họ có thể tự động hoá doanh nghiệp của họ cho hiệu quả hơn và lợi nhuận tốt hơn và chỉ trả cho việc dùng mà không phải lo nghĩ về đầu tư vào trang thiết bị tính toán. Khi nhiều người dùng công nghệ thông tin vậy thì việc chuyển sang mây là điều đúng và điều logic. Chẳng hạn, mọi người quen đặt thức ăn qua điện thoại và nhà hàng cần người trả lời điện thoại nhưng điện thoại thường bận. Bằng việc chuyển lên trực tuyến và trong mây bất kì nhà hàng nào cũng có thể hội tụ vào việc điền đơn đặt hàng thay vì trả lời điện thoại. Khi tôi ở Ấn Độ, tôi thấy phần lớn các nhà hàng đều dùng dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ tính toán mây, cho nên họ chỉ điền vào đơn đặt hàng và có hàng trăng người chuyển hàng, đi xe đạp chuyển bữa trưa cho khách hàng ở khắp thành phố.

Ngày nay, tính toán mây đang ngày càng phổ biến hơn với miền rộng các chuỗi ứng dụng doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp. Sự thuận tiện của đặt hàng trực tuyến, kinh doanh trực tuyến có thể tiến hành được nhiều điều và làm tăng lợi nhuận cho công ti vì họ không phải giải quyết với hệ thông tin mà để nhà cung cấp cung cấp chúng cho họ như dịch vụ. Với tính toán mây, chi phí là thấp và chi phí thấp dẫn lái tăng trưởng doanh nghiệp, làm tăng hiệu quả vận hành, và tính đổi qui mô. Chừng nào các công ti hiểu các ích lợi này của tự động hoá, nhiều công ti sẽ chuyển sang tính toán mây. Theo nhiều báo cáo, các dịch vụ tính toán mây được mong đợi tăng trưởng 60% trong ba năm tới.

Nhiều công ti khoán ngoài phần mềm đang nhanh chóng chuyển nhanh sang doanh nghiệp tính toán mây vì khoán ngoài đang giảm nhanh bởi vì có nhiều cơ hội trong mây. Ngay cả internet Cafes và các cửa hàng bán lẻ đều nhanh chóng chuyển sang mây vì họ không phải giải quyết với việc nâng cấp phần mềm, phần cứng nữa.

English version

Full article: Cloud computing service

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Xu hướng công nghệ
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University
"Like" us to know more!