Dẫn dắt anh ta vào thế giới của bạn

Dẫn dắt anh ta vào thế giới của bạn

Bạn cần thường xuyên kể với anh ta về tuổi thơ của mình, ngắm nhìn ảnh trước đây, kể những chuyện thú vị thời nhỏ, kể về tình hình trong nhà, tính cách sở thích của cha mẹ, tiếp đến ngầm tỏ ra hoan nghênh anh ta đến chơi nhà. Lúc này tim bạn chắc chắn sẽ đập rất nhanh. Vì đây thường là tín hiệu tỏ ý muốn tiếp nhận anh ta trở thành một thành viên trong gia đình bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!