Dấu hiệu có khiếu của trẻ 5 - 8 tuổi

Dấu hiệu có khiếu của trẻ 5 - 8 tuổi

Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng một đứa trẻ có thể vừa có năng khiếu lại vừa rất chậm chạp. Nhiều thiên tài khi còn nhỏ còn bị coi là "hơi khù khờ". Tuy nhiên một số dấu hiệu sau đây cũng gợi ý cho bạn phần nào:

Có thể con của bạn có khiếu nếu cháu:

- Suy nghĩ trừu tượng. Nghĩa là cháu có khả năng nắm bắt những khái niệm ngôn ngữ học và toán học cao hơn và có khả năng bàn luận những vấn đề phức tạp như đạo đức học, luân lí và tôn giáo.

- Có tài đặc biệt như khả năng thực hiện các phép tính toán học trong đầu, hoặc hiểu được các khái niệm như toán nhân trước khi được dạy ở trường.

- Có khả năng tập trung cao độ vào một hoạt động nào đó với thời gian dài.

- Có vốn từ phong phú và hiểu được nhiều từ không đặc trưng dành cho những trẻ cùng tuổi.

- Là người lãnh đạo. Nghĩa là cháu thường tổ chức các hoạt động nhóm, bày trò chơi khi đi với các trẻ khác.

- Tin tưởng vào những ý kiến và các việc đã làm của mình.

- Thực hiện tốt các lĩnh vực học thuật.

- Có tính sáng tạo; nghĩa là, thích kể chuyện, vẽ hoặc soạn nhạc.

- Có óc khôi hài và nhanh trí.

- Thích tiêu khiển với những trẻ lớn hơn và người lớn.

- Thực hiện những công việc học thuật mà hai năm đầu của cấp học đòi hỏi.

- Nhạy cảm với tình cảm của người khác.

- Ghi nhớ các sự việc một cách dễ dàng và có thể nhớ lại và kể lại những sự việc đó vào những lúc thích hợp.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!