Dạy sinh viên đại học

Một số sinh viên vào đại học mà không có phương hướng về nghề nghiệp của họ hay không có động cơ học cái gì vì họ không biết cách học trong môi trường mới khác với trường trung học. Để giúp học có động cơ học tập và thành công trong nghề nghiệp của họ, tôi thường làm như sau:

Vào ngày đầu tiên của lớp, tôi giải thích rõ ràng phương pháp học chủ động của tôi, mong đợi của tôi, các kiểu đánh giá nào tôi sẽ dùng (như, số câu hỏi kiểm tra hàng tuần, bài kiểm tra hàng tháng, bài tập về nhà, phân công đọc bài v.v.) cũng như chính sách với lớp học, chương trình môn học. Tôi thường có thảo luận lâu với sinh viên để chắc rằng họ hiểu các qui tắc và trả lời các câu hỏi họ có thể có. Tôi muốn sinh viên của tôi cảm thấy thoải mái, và khuyến khích họ diễn đạt ý tưởng của họ, hỏi các câu hỏi. Tôi cũng hỏi họ: “Các em mong đợi học cái gì trong môn học này và tại sao?” Câu hỏi này giúp tôi hiểu mối quan tâm của họ và mục đích của họ.

Với mỗi bài giảng, tôi bắt đầu bằng việc giải thích giá trị của tài liệu và làm sao mà tài liệu liên quan tới mối quan tâm của sinh viên (như tại sao họ cần học tài liệu này và cách những tài liệu này được gắn với các kĩ năng mà sinh viên cần cho nghề nghiệp tương lai của họ v.v.) Điều quan trọng đối với sinh viên là hiểu giá trị của tài liệu và kết nối nó với cuộc sống riêng của họ vì điều đó có liên quan tới mục đích giáo dục và nghề nghiệp của họ. Điều này sẽ giúp động viên họ học nhiều hơn và chú ý tới tài liệu môn học.

Để chắc sinh viên đang học, ở phần đầu mỗi giờ lên lớp, tôi thường hỏi: “Các em hiểu thế nào về môn học mà chúng ta đã thảo luận trong bài giảng trước? Các em có câu hỏi nào hay mối quan tâm nào về tài liệu trước khi chúng ta bắt đầu bài mới?” Bằng việc kiểm lại với sinh viên trên cơ sở đều đặn chỉ ra mối quan tâm của tôi về sự thành công của họ trong môn học. Sinh viên sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi hỏi các câu hỏi về điều họ không hiểu hay cần làm sáng tỏ cái gì đó để học thêm.

Tôi không thích đọc bài giảng dài mà chỉ tóm tắt thông tin quan trọng. Tôi mong đợi sinh viên đọc tài liệu mà tôi đăng trên website môn học TRƯỚC KHI tới lớp để cho thời gian trên lớp có thể được dùng cho thảo luận để kết nối lí thuyết với thực hành. Bằng việc cho phân công đọc bài, bài tập về nhà, và câu hỏi kiểm tra ngắn hàng tuần tôi khuyến khích sinh viên dành thời gian nhiều hơn để học và học sâu hơn bên ngoài khả năng hiện thời của họ. Điều đó cũng giúp cho sinh viên hiểu “TẠI SAO” vì nó có liên quan tới “CÁI GÌ” của họ trong việc học của họ. Tôi tin rằng điều quan trọng với sinh viên là “HIỂU” giá trị của việc có nền tảng vững về tài liệu môn học để cho họ có thể xây dựng trong các môn học tương lai khi họ tiếp tục cuộc hành trình giáo dục.

Vì nhiều sinh viên năm thứ nhất còn chưa trưởng thành và không có động cơ trong việc học, tôi hội tụ nhiều hơn và trách nhiệm bằng việc giải thích cho họ trách nhiệm của tôi là một giáo sư cũng như trách nhiệm của họ trong môn học của tôi. Tôi nhắc tới trách nhiệm trên cơ sở đều đặn để chắc rằng họ sẽ thành công trong môn học của tôi. Tôi muốn họ biết rằng với mọi thứ họ làm, có hậu quả và họ chịu trách nhiệm cho việc học riêng của họ và tương lai của họ. Tôi tin vào cách tiếp cận của tôi tới việc dạy có ảnh hưởng tới thái độ của họ với lớp cũng như hành vi của họ, và việc học của họ. Bằng thảo luận mở nhiều điều với sinh viên, tôi diễn đạt sự nhiệt thành của tôi về tài liệu môn học và dành thời gian để thảo luận về mối quan tâm của sinh viên, cũng như nghề nghiệp tương lai của họ. Phần lớn các sinh viên nói với tôi rằng cách nhìn của họ về cách tiếp cận này đã làm tăng động cơ của họ để học nhiều hơn. Vài năm trước, một sinh viên đã viết cho tôi: “Vào ngày đầu tiên của lớp, nghe giải thích của thầy và các yêu cầu, nhiều người trong chúng em nghĩ rằng chúng em nên chuyển môn học này sang một giáo sư “dễ dàng hơn”. Chúng em đã nói chuyện với những sinh viên học môn của thầy trước đây, tất cả họ đều nói rằng họ thích môn của thầy và khuyến khích chúng em ở lại. Bây giờ, sau khi hoàn thành môn học, chúng em không thể đợi để học môn khác từ thầy.” Không ai nói việc dạy cho sinh viên năm thứ nhất là dễ nhưng thiết lập các chính sách rõ ràng cho môn học và giải thích mong đợi của bạn với sinh viên có thể tạo ra môi trường học tập trong đó giáo sư và sinh viên hiểu lẫn nhau về trách nhiệm của họ cho môn học.

Tôi tin cách tốt nhất để động viên sinh viên học là thách thức họ bằng nhiệt tình của bạn. Tôi không thích đọc bài giảng nhiều nhưng ưa thích hỏi các câu hỏi và để lớp thảo luận. Lúc ban đầu, phần lớn sinh viên không thích cách tiếp cận này vì họ quen ngồi và nghe thụ động khi họ còn ở trường trung học. Yêu cầu họ trả lời câu hỏi buộc họ phải bỏ tình huống thoải mái của họ và đưa họ vào phương thức học chủ động là yêu cầu họ phải được chuẩn bị TRƯỚC KHI lên lớp. Sinh viên cần biết rằng tôi hỗ trợ cho họ và muốn họ thành công. Nói cách khác, bằng việc phá vỡ thái độ thụ động của họ và buộc họ phát triển vai trò chủ động sẽ giúp cho họ tiến bộ nhanh hơn nhiều và điều đó nên là một phần của việc dạy đại học hiệu quả. Đó là một kĩ năng mới mà sinh viên phải phát triển để làm chủ tài liệu khó mà họ sẽ đương đầu về sau trong cuộc sống của họ. Bằng việc thách thức họ đi xa hơn và sâu hơn sẽ tạo khả năng cho lớp học chủ động. Tôi cũng tin phương pháp này là khía cạnh quan trọng của việc học vì nó cung cấp sự khuyến khích, và trợ giúp cho sinh viên phát triển các kĩ năng học cấp cao hơn nơi họ có thể tích hợp thông tin mới với hiểu biết hiện thời của họ và kinh nghiệm quá khứ. Bằng việc liên tục hỏi các câu hỏi cũng giúp chúng ta, những người dạy, duy trì nhiệt tình với việc dạy và làm cho phần lớn chúng ta liên tục học nhiều hơn thay vì chỉ đọc từ sách giáo khoa. Thảo luận trên lớp cũng buộc giáo sư phải chú ý tới cái gì đã thay đổi trong thế giới công nghệ và cái gì là phát kiến mới mà sinh viên cần biết.

Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21 nơi nhiều công nghệ thế đang thay đổi nhanh, chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận tới việc dạy bằng việc tạo ra môi trường học thách thức cho sinh viên của chúng ta. Chúng ta cần diễn đạt nhiệt tình của chúng ta về tài liệu mà chúng ta dạy, chỉ ra mối quan tâm của chúng ta cho sinh viên, và tạo ra khác biệt trong việc học của sinh viên để giúp họ làm tốt trong nghề nghiệp tương lai của họ.

English version

Full article: Teaching college students

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

Don't forget to follow us on Facebook!