Dạy gì trong chương trình Khoa học máy tính

Dạy gì trong chương trình Khoa học máy tính

Một thầy giáo viết cho tôi: “Công nghệ máy tính thay đổi nhanh thế và tạo ra thách thức cho tôi cũng như cho các thầy cô khác. Chúng tôi có thời gian giới hạn nhưng tài liệu liên tục tăng lên. Làm sao chúng tôi đưa tất cả những thứ đó vào một chương trình được? Tôi chắc rằng thầy đang đối diện với vấn đề tương tự nữa, vậy làm sao thầy giải quyết được điều đó?”

Đáp: Bạn không thể dạy được mọi thứ trong một thời gian giới hạn, bạn phải đặt ưu tiên. Bằng việc xác định môn học nào bạn muốn học sinh của bạn học, công nghệ mấu chốt nào họ phải biết, và kĩ năng nào họ phải phát triển, thì bạn có thể thiết kế tài liệu dạy của mình tương ứng theo. Có những khái niệm nền tảng mà mọi học sinh phải biết vì chúng là nền tảng của mọi thứ như Cấu trúc dữ liệu, và thuật toán nhưng ngôn ngữ lập trình có thể thay đổi theo thời gian. Ngày nay Java và C++ là phổ biến nhưng bạn có thể xác định kiểu công việc nào được cần trong thị trường địa phương và điều chỉnh tương ứng. Vài năm trước đây, phần mềm nhúng là quan trọng, tôi đã hội tụ nhiều vào C thay vì C++. Khi phân tích dữ liệu được cần tới ngày hôm nay, tôi dạy R thay cho C++.

Bằng việc điều chỉnh khối lượng thông tin trong từng môn, tôi thiết kế lại chương trình để hỗ trợ cho học sinh học điều họ cần biết dựa trên nhu cầu của công nghiệp để cho họ có thể có được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên, không phải mọi thầy cô giáo đều thích cách tiếp cận này. Một số người ưa thích dừng lại với cùng các tài liệu môn học mà họ từng dạy trong nhiều năm mà không thay đổi cái gì. Ở Mĩ các thầy cô có nhiều quyền tự trị trong việc dạy của họ nhưng chính học sinh mới là người quyết định học môn nào tuỳ theo ai dạy và họ chọn giáo sư nào họ muốn học cùng. Một số thầy giáo có thể cảm thấy rằng họ phải dạy mọi thứ vì công nghệ thay đổi nhưng tôi ưa thích lựa chọn chỉ những môn quan trọng thay vì có một danh sách toàn diện các tài liệu. Tôi tin rằng bằng việc rút gọn khối lượng tương ứng với ưu tiên cho học sinh, tôi có thể làm việc tốt hơn trong khi hỗ trợ cho họ. Tôi ưa thích hội tụ vào vài điều bản chất, cho sinh viên thời gian và hoạt động để phát triển kĩ năng riêng của họ trong những điều bản chất này thay vì tuân theo một danh sách cứng nhắc mà họ có thể không có thời gian để xây dựng các kĩ năng của họ.

English version

Full article: What to teach in Computer Science program

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!