Dạy con

3. Dạy con

Dạy con đúng đắn là món quà quý cha mẹ dành cho con

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-25.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!