Dạy cho bọn lưu manh một bài học

Dạy cho bọn lưu manh một bài học

Khi Trương Tác Lâm sống ở Đông Bắc, từng trải qua một chuyện:

Một lần có hai tên lãng du người Nhật đến Trương phủ cầu kiến: "Nghe nói đại nhân tinh thông thư pháp, liệu có thể ban tặng một vài chữ được không?". Trương Tác Lâm tuy không giỏi về văn hoá nhưng lại là một người rất thâm thuý, liền viết chữ "hổ" rất sống động, và còn viết dưới chữ "hổ" dòng chữ "Trương Tác Lâm thủ mặc". Nhưng đáng tiếc là do không quen viết chữ "mặc" nên ông ta viết thành chữ "hắc". Khi hai tên lãng du người Nhật nhìn thấy thì rất lấy làm đắc ý, còn người thư ký của ông Trương vội chạy đến nhắc nhở: "Đại soái, đây là chữ "hắc", chữ "mặc" ở dưới có bộ "thổ". Trương Tác Lâm không những nhận ra mà còn cười lớn: "Ta đường đường là Trương đại soái, chẳng lẽ lại không biết ở đây còn có bộ "thổ" sao, nhưng ta không viết bộ "thổ", có người sẽ nghĩ đó là chủ ý của ta mà nhớ đến đất đai của vùng Đông Bắc, một tấc đất ta cũng nhất quyết không cho! Ta đây chỉ viết chữ "thủ hắc", tức là ai dám ngông cuồng ta nhất quyết không khách khí với kẻ đó!". Thật tuyệt! Một lời nói mà nghe như sấm dậy bên tai. Hai kẻ lãng du người Nhật thấy mất hứng liền lặng lẽ chuồn thẳng.

Trương đại soái thật đáng khâm phục, rõ ràng là viết sai nhưng đã hoá hung thành cát, hoá đá thành vàng, mở ra một cục diện hoàn toàn mới, khéo léo đuổi cổ hai tên lưu manh người Nhật.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!