Dạy công nghệ/2

Công nghệ thông tin là cơ hội tuyệt vời cho một nước cải tiến chuẩn sống của nó. Để tận dụng được ưu thế công nghệ, họ phải thay đổi hệ thống giáo dục vì nhiều việc làm sẽ sớm được tự động hoá, và mọi việc làm tương lai sẽ yêu cầu kĩ năng kĩ thuật nào đó.

Là nhà giáo dục, chúng ta có trách nhiệm cung cấp chương trình đào tạo để cho học sinh của chúng ta có thể phát đạt trong nền kinh tế được dẫn lái bởi công nghệ. Tuy nhiên, cho học sinh máy tính bảng và laptops và dạy họ lập trình là KHÔNG đủ, chúng ta cũng phải cung cấp hệ thống học cả đời nơi mọi người có thể học bất kì cái gì họ cần vào bất kì lúc nào.

Đào tạo công nghệ KHÔNG phải là chủ đề được dạy trong đại học nhưng phải xảy ra sớm trong trường tiểu học và trung học. Việc học “ghi nhớ thuộc lòng” truyền thống để đỗ kì thi phải được thay thế bằng phương pháp học chủ động nơi học sinh học các kĩ năng như làm việc tổ, cộng tác, tư duy phê phán, và giải quyết vấn đề. Nhiều hơn điều đó, mỗi lúc công việc được tự động hoá hay được thay thế bởi máy móc, chúng ta phải đào tạo lại công nhân để học kĩ năng mới để cho họ có thể tiếp tục dẫn dắt cuộc sống hữu ích.

Dịch chuyển giáo dục hiện thời từ việc học tri thức thụ động theo truyền thống sang việc học chủ động phát triển các kĩ năng yêu cầu việc đào tạo lại mọi thầy cô giáo và các nhà giáo dục vì việc học là quá trình liên tục. Mọi người phải có khả năng học và thích nghi với thay đổi thay vì chỉ thu nhận tập các tri thức cố định. Trong hệ thống năng động mới này, vai trò của thầy cô giáo sẽ thay đổi từ “truyền thụ tri thức” sang “phát triển kĩ năng” bằng việc cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ việc học của học sinh khi họ chuyển từ “học để đỗ bài kiểm tra” sang “áp dụng tri thức và học liên tục.”

Chẳng hạn, ở trường tiểu học, học sinh học cách viết chương trình đơn giản để chỉ thị cho máy tính thực thi các hành động như vẽ tranh, chơi trò chơi giáo dục, hay thực hiện tính toán đơn giản. Họ học dùng máy tính để tìm các định nghĩa của các từ khó, bản đồ địa lí, hay thông tin lịch sử. Tại mức này, học sinh hiểu rằng công nghệ là kinh nghiệm sáng tạo và máy tính chỉ là công cụ cho diễn đạt cá nhân. Từ lớp 5 tới lớp 9, học sinh nên phát triển phức tạp hơn trong việc dùng máy tính và hiểu cách nó làm việc. Họ dùng máy tính để nghiên cứu nhiều chủ điểm hơn để nâng cao kinh nghiệm học của họ trong nhiều môn học, từ toán học, khoa học tới nghệ thuật, địa lí và lịch sử v.v. Đến lúc họ lên lớp 10 và 12, học sinh nên có khả năng viết các chương trình phức tạp để giải quyết vấn đề trong đa dạng môn họn. Họ phải có khả năng làm chủ ít nhất hai ngôn ngữ lập trình như Java, C hay JavaScript.

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, có kẽ hở khổng lồ giữa các nước tiên tiến về công nghệ và các nước khác có nền kinh tế vẫn còn bị chi phối bởi công nghiệp nhẹ và công việc nông nghiệp kĩ năng thấp. Khi thời gian trôi qua, kẽ hở này cứ ngày càng rộng hơn, và không có hành động thích hợp để cải tiến giáo dục của họ BÂY GIỜ, tương lai của họ có thể là thảm hoạ với thất nghiệp cao và thâm hụt khổng lồ.

English version

Full article: Teaching Technology part 2

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!