Dạy Quản lí hệ thống thông tin

Dạy Quản lí hệ thống thông tin

Một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi vẫn dạy Quản trị kinh doanh nhưng được phân công dạy Quản lí hệ thống thông tin (ISM) năm nay. Vì đây là lần đầu tiên, tôi bồn chồn. Tôi muốn thành công trong việc giúp cho sinh viên trong môn này. Thầy có lời khuyên nào không?”

Đáp: Sinh viên bao giờ cũng chú ý vào ngày đầu tiên của lớp để xác định loại giáo sư nào họ học. Điều quan trọng phải chắc họ biết rằng bạn chăm nom tới họ. Thay vì nói về tài liệu môn học và mong đợi của bạn, bạn có thể cho họ thông tin về nghề nghiệp của họ và điều họ cần để thành công trong giáo dục của họ.

Điều quan trọng là cho sinh viên cái nhìn rộng về tác động của Hệ thống thông tin lên xã hội để động viên mối quan tâm của họ. Bạn nên giải thích tại sao hệ thống thông tin đang có tác động lên mọi thứ, từ tự động hoá chế tạo cho tới nông nghiệp và thậm chí các cửa hàng bán lẻ nhỏ v.v. Ngày đầu tiên là lúc tốt nhất để cho sinh viên biết điều họ sẽ có khả năng làm bằng việc học môn này. Trong số các lĩnh vực học tập ngày nay, Quản lí hệ thống thông tin có lẽ là môn năng động nhất trong tất cả các khu vực doanh nghiệp. ISM là tổ hợp của cả công nghệ và doanh nghiệp, nhưng hội tụ chính là làm sao áp dụng công nghệ vào doanh nghiệp để làm tăng tính hiệu quả của nó và lợi nhuận.

Ngày đầu tiên cũng là cơ hội để tìm hiểu về sinh viên của bạn. Tại sao họ học môn này và mong đợi của họ là gì? Biết mục tiêu học tập của họ có thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ tốt với họ và động viên họ học nhiều hơn. Tất nhiên, sinh viên có thể có vẻ thụ động và không quan tâm, nhưng đừng để điều đó làm bạn chán nản. Họ không biết mấy về môn học và phần lớn mối quan tâm của họ là loại việc làm nào họ sẽ có được bằng việc biết môn học này.

Là thầy giáo, bạn nên hướng dẫn họ qua quá trình “tự khám phá” để cho họ có thể xây dựng nghề nghiệp khớp với mối quan tâm của họ. Bạn có thể nói về bản kế hoạch nghề nghiệp nơi họ phải lựa chọn một số môn học trong chương trình để phát triển các kĩ năng đáp ứng cho nhu cầu của thị trường việc làm. Bạn có thể nói về các con đường khác nhau cho Kĩ nghệ phần mềm, Khoa học máy tính và Quản lí hệ thống thông tin và các việc làm họ có thể làm như người phát triển phần mềm, người phát triển web, người quản lí dự án, người quản trị dữ liệu, người phân tích dữ liệu lớn và người quản lí hệ thống thông tin v.v. Bạn có thể nói về phát triển “kĩ năng mềm,” tìm việc làm và chuẩn bị cho phỏng vấn.

Qua tổ hợp của bài giảng và tương tác với sinh viên, bạn có thể giúp họ thăm dò nghề nghiệp và chuẩn bị liên quan tới mục đích giáo dục của sinh viên và kết nối việc học hàn lâm của họ với quá trình có nghĩa hướng tới mục đích nghề nghiệp của họ từ chính ngày đầu.

Nếu vào ngày đầu tiên của môn học, bạn có thể phát triển một ấn tượng lâu dài cho sinh viên thì bạn sẽ làm cho họ năng nổ học nhiều hơn, và lớp học sẽ là niềm vui giảng dạy.

English version

Full article: Teaching Information Systems Management

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!