Dạy Công nghệ thông tin phần 2

Để chuẩn bị cho việc làm của thế kỉ 21, mọi học sinh phải có tri thức và kĩ năng nào đó trong Công nghệ thông tin. Học sinh trường tiểu học phải biết cách dùng máy tính. Học sinh trường trung học phải biết cách dùng máy tính như công cụ để làm việc. Trong “thế giới được dẫn lái bởi công nghệ” này kĩ năng máy tính là bản chất để chuẩn bị cho họ với hầu hết các việc làm. Trong “thế giới được toàn cầu hoá” này, nơi mọi thứ được kết nối, và kinh doanh đang xảy ra với tốc độ của Internet, mọi nước cần có lực lượng lao động công nghệ để duy trì cạnh tranh.

Nhiều người tin rằng học sinh có thể học khoa học máy tính khi họ vào đại học. Theo ý kiến tôi, trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ đang thay đổi nhanh này, đợi cho tới lúc vào đại học mới học những kĩ năng này là quá trễ. Phần lớn các học sinh ngày nay đã được tiếp cận với công nghệ thông tin (điện thoại di động, laptops, phương tiện xã hội, trò chơi video, v.v.), và nhiều người sẽ làm việc trong những việc làm có dùng máy tính. Do đó họ phải họ dùng máy tính để giải quyết vấn đề trong trường trung học, cũng giống như họ học toán, vật lí và hoá học vì chúng là một phần của giáo dục trung học hiện thời.

Tôi tin rằng mọi học sinh trường trung học phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java, Python hay C++. Ngôn ngữ lập trình là nền tảng của Công nghệ thông tin. Học kĩ năng này sẽ giúp họ biết nhiều hơn về logic, cú pháp và ngữ nghĩa. Các ngôn ngữ lập trình nên được dạy tương ứng với môn toán. (Đại số tuyến tính, toán học rời rạc, và tính toán, v.v.). Chương trình máy tính thao tác các đối tượng, cho nên học sinh cũng phải học các cấu trúc dữ liệu và cách họ có thể tổ chức các lệnh cho máy tính thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Họ phải học khái niệm về cơ sở dữ liệu và lưu giữ tính toán mây. Họ phải biết cách truy nhập và thao tác dữ liệu hiệu quả và an toàn. Học sinh trung học phải có tri thức cơ bản về thuật toán và cách họ làm việc trong tự động hoá. Thuật toán là cơ sở của phát kiến và các lĩnh vực đang nổi lên như Học máy và Thông minh nhân tạo. Cung cấp đào tạo khoa học máy tính ở trường trung học là hữu dụng cho mọi học sinh, trong bất kì nghề nghiệp nào. Điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ trở thành người lập trình, hay kĩ sư phần mềm nhưng tri thức và kĩ năng này được cần cho họ để vận hành tốt trong thế giới công nghệ. Các trường đều dạy toán cho học sinh bất kẻ liệu họ có muốn trở thành nhà toán học hay không, vì nó là nền tảng. Cùng điều đó là đúng cho khoa học máy tính.

Vài năm trước, khi dạy ở Nam Á, mọi người bảo tôi rằng không thể nào dạy khoa học máy tính ở trường phổ thông được vì phần lớn các trường không có phòng thí nghiệm máy tính hay thầy giáo máy tính. Chủ trương rằng học sinh trung học phải học ngôn ngữ lập trình là không thực tế. Tôi giải thích: “Tôi đã dạy ở nhiều nước và thấy điều đang xảy ra ở đó. Mọi nước từ châu Phi tới Nam Mĩ đều cải tiến giáo dục của họ để đưa đào tạo máy tính vào, và học sinh ở đó đang tiến bộ lên. Nếu các bạn không cung cấp giáo dục công nghệ thích hợp, các bạn đang làm hại cho thế hệ tiếp cả về giáo dục và kinh tế. Chừng nào các bạn chưa có bước tiến để thay đổi tình huống đó, nước các bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để cải thiện nền kinh tế của các bạn.” Một nhà giáo dục bảo tôi: “Nhưng thanh niên có thể tự học mà không cần giúp đỡ nào. Tất cả họ đều có laptops, và điện thoại di động và không cần được dạy. Tạo ra chương trình giáo dục máy tính mất thời gian và chi phí, và chúng tôi không thể đảm đương được điều đó.” Tôi trả lời: “Không có đào tạo đúng, người của các bạn sẽ là “người tiêu thụ công nghệ” và làm cho ai đó giầu, vì điều họ dùng, cả phần cứng và phần mềm, được phát triển và chế tạo ở đâu đó, không ở nước bạn. Về căn bản, bạn đang tiêu tiền, không làm ra tiền.”

English version

Full article: Teaching Information Technology Part 2

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!