Dạ dày được cấu tạo ra sao?

Dạ dày được cấu tạo ra sao?

8. What is our stomach made of?

Our stomach is bag shaped with a capacity of about one litre. It receives the food from the oesophagus and mixes and churns the food with enzymes and acid. Food remains in the stomach for three to four hours and then passes to intestine for further digestion.

The stomach wall has three layers of muscles lengthwise, circular and slanting. These muscles help in churning the food.

It has a rich supply of blood vessels which bring nutrients and oxygen to the stomach. The stomach wall contains glands which secrete gastric juice, a liquid containing acid and enzymes to digest the food.

The stomach wall is protected from the corrosive action of the acid as it is lined with thick mucus. If due to some reason, the wall comes in contact with the acid, painful ulcers are formed inside.

Kipkis.com-Co-the-con-nguoi-9.jpg

Dạ dày được cấu tạo ra sao?

Dạ dày của ta có dạng hình túi với sức chứa khoảng một lít. Nó nhận thực phẩm từ thực quản và nhào trộn thực phẩm với các enzyme và axit. Thực phẩm ở trong dạ dày từ ba đến bốn giờ rồi qua đó đi qua ruột non để được tiêu hóa tiếp.

Thành dạ dày có ba lớp cơ theo chiều dọc, tròn và xiên. Những cơ này có ích trong việc nhào trộn thực phẩm.

Dạ dày có nhiều mạch máu cung cấp, những mạch máu này mang dưỡng chất và oxy đến dạ dày. Thành dạ dày có chứa các tuyến tiết ra dịch tiêu hóa là một chất lỏng có chứa enzyme để tiêu hóa thực phẩm.

Thành dạ dày được bảo vệ khỏi tác động ăn mòn của axit vì nó được phủ bởi một lớp màng nhầy. Nếu vì một lý do nào đó, thành dạ dày tiếp xúc với axit thì những chỗ loét gây đau đớn sẽ hình thành bên trong dạ dày.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!