Dưới trước hay trên trước

280. Dưới trước hay trên trước

"Ở vùng tôi, các cháu bé bao giờ cũng mọc răng hàm dưới trước. Nhưng con trai tôi lại mọc răng hàm trên trước, như vậy có việc gì không?".

Đây là chuyện bình thường; vì tỷ lệ mọc răng hàm trên trước khá thấp nên ta tưởng không có đấy thôi. Chuyện này cũng tương tự như việc có người thưởng thành chỉ mọc 28 răng (không hề có 4 mầm răng khôn như số đông), hay người già rụng răng rồi thấy mọc lại chiếc răng đó, nghĩa là tuy hiếm nhưng vẫn xảy ra, không có gì đáng ngại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 500 giải đáp y học theo yêu cầu bạn đọc
  • Tác giả: Lê Trọng Bổng
  • Nhà xuất bản Thế giới
  • Nguồn: emiclib.com
"Like" us to know more!