Dương xỉ Dicksonia Antarctica

Dương xỉ Dicksonia Antarctica

14 Dicksonia Antarctica

Dicksonia Antarctica is found in Australia where it often faces cool climates. This ancient plant is perfect for a terrace or a shaded garden. Its trunk grows just one inch per year but the new fronds grow several inches per day.

It requires cool moist conditions and adequate water supply. Its trunk is a bundle of roots which is watered daily in dry weather for maximum growth.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-the-gioi-thuc-vat-24.png

Dương xỉ Dicksonia Antarctica

Dương xỉ Dicksonia Antartica được thấy ở Úc, là nơi thường có khí hậu lạnh. Thực vật cổ xưa này là thứ cây tạo bóng râm rất tốt cho sân hay vườn. Thân của nó mọc chỉ một inch mỗi năm, nhưng các lá lược mới mọc ra nhiều inch mỗi ngày.

Cây này cần các điều kiện lạnh ẩm và cần có nguồn nước thoả đáng. Thân cây là một bó rễ cần được tưới nước hàng ngày khi thời tiết khô hạn để cho cây tăng trưởng tối đa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!