Dùng tiền nhỏ để kéo tiền to về

Dùng tiền nhỏ để kéo tiền to về

Trong thị trường kinh tế hàng hóa, không có chỗ nào là không cần tiền, nhất là kinh doanh, không có tiền vốn có thể nói là không làm được việc gì cả. Có tiền rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, mặc sức phát huy tài trí. Thế nhưng, sự sáng suốt của người kinh doanh là ở chỗ vận dụng vốn nhỏ một cách hữu hiệu, dùng tiền nhỏ để kéo tiền lớn về.

Đầu tư một lượng vốn lớn, mua vào một lượng hàng lớn, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi khách đến nhà. Kiểu kinh doanh cứng nhắc ấy thì ai cũng làm được. Những người không có vốn hoặc tiền vốn ít không cần phải lo lắng sầu muộn, chỉ cần bạn tuân thủ nguyên tắc không ngừng nâng cao tỷ lệ chu chuyển vốn, đưa ra những sách lược tiêu thụ hàng hóa tương ứng. Thì bạn sẽ tìm ra được bí quyết thành công trong kinh doanh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!