Dùng nước xà phòng để rửa chổi quét vôi

417. Dùng nước xà phòng để rửa chổi quét vôi

Chổi quét vôi sau khi dùng, ta có thể ngâm qua nước xà phòng ngày thứ 2 lấy dội qua nước là sạch.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!