Dùng muối trợ thuốc

711. Dùng muối trợ thuốc

- Khi uống thuốc bổ tim nên dùng muối rang uống cùng sẽ tăng tác dụng của thuốc.

- Khi uống thuốc bổ thận uống bằng nước muối sẽ có tác dụng tốt hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!