Dùng mảnh sứ, mảnh đá cuội cắt kính

411. Dùng mảnh sứ, mảnh đá cuội cắt kính

Khi cắt kính, nếu không có dao cắt chuyên dùng, ta có thể tìm 1 mảnh sứ vỡ hay lấy 1 hòn đá cuội đập vỡ, sử dụng góc nhọn của chúng để cắt kính. Khi cắt ta đặt thước vào đường định cắt, dùng sức lấy miếng sành hay mảnh đá cuội kẻ thành vết lên kính, lúc này ta chỉ cần bẻ mạnh tay là kính sẽ tách rời ra. Sở dĩ ta dùng sứ và đá cuội cắt được kính vì đá cuội và sứ có độ cứng lớn hơn so với kính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!