Dùng lời nói hoang đường tạm thích ứng

Chương 6: Dùng lời nói hoang đường tạm thích ứng

Thành thực, trung thành, chính trực vốn được coi là đức cao đẹp, còn lừa gạt, nói dối dễ bị người khác hiểu là kẻ không có đạo đức. Nhưng nếu vứt bỏ hoàn cảnh cụ thể mà nói rằng nói dối đều là không đạo đức thì đó là quan điểm phiến diện.

 1. Cứ nói dối là không đạo đức thì đó là quan điểm phiến diện
 2. Người Chu thường không coi trọng bà mối
 3. Sự dí dỏm của nhà ngoại giao
 4. Lưu Bang nói dối cứu tính mệnh
 5. Lâm Đại Ngọc lời lẽ khéo léo thoát khỏi cảnh khó xử
 6. Lời nói dối của thỏ
 7. Sự ứng biến linh hoạt của Trác Biệt Lâm
 8. Cô gái khéo léo thoát khỏi sự quấy nhiễu

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
 • Chủ biên: Diệc Quân
 • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
 • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!